Nieuws
VVD vraagt naar uitblijven fietsnietjes

VVD-gemeenteraadslid Sabrina van den Heuvel wil van B&W weten waar de extra fietsnietjes blijven waarvoor de gemeenteraad in de begroting 2020 op initiatief van de liberalen 25.000 euro hebben vrijgemaakt. Zij heeft daarover een aantal vragen gesteld aan B&W.

– De enquête onder bewoners van de appartementen aan de Leidsekade over de wens van de ondernemer van de Leidsekade 4 voor het plaatsen van fietsnietjes voor zijn deur is afgerond. Wat is hier de uitkomst van? Op welk termijn worden de fietsnietjes hier geplaatst? Om hoeveel nietjes gaat het? Hoe wordt hierover gecommuniceerd naar de ondernemers en bewoners?

– Hoeveel fietsnietjes zijn er in 2021 al geplaatst? Hoeveel plaatsingen van fietsnietjes zijn er gepland voor 2021? Hoeveel van het budget voor 2021 is daarmee besteed? Hoeveel verzoeken van bewoners heeft de gemeente (nog) liggen? Hoeveel van deze verzoeken worden dit jaar nog ingewilligd?

– Is het college van B&W het met ons eens dat het streven moet zijn het budget fietsparkeervoorzieningen voor 2021 zoveel mogelijk uit te putten? Hoeveel kansen ziet het College nog om dit jaar extra nietjes te realiseren? Wordt er gekeken naar het realiseren van andersoortige fietsparkeervoorzieningen zoals vlonders of inpandige fietsenstallingen? Zo ja wat is hiervan de stand van zaken? Zo nee waarom niet?