Nieuws
Wethouder formuleert vragen steunverlening

B&W en de gemeenteraad zullen samen moeten gaan bepalen wie de meest kwetsbare inwoners in de gemeente zijn, hoe lang zij ondersteuning nodig hebben, op welke manieren de gemeente die steun moet bieden en wat er van betrokkenen zelf wordt verwacht.

Dat stelt wethouder Floor Kist in een bericht aan de gemeenteraad over een aanscherping van het zogenoemde Sociaal Kompas: de steunregelingen van gemeente rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Kist erkent dat het onmogelijk is om nog voor de zomervakantie knopen door te hakken. Toch wil hij in december van dit jaar aangescherpt Sociaal Kompas aan de gemeenteraad voorleggen. Of daar echter ook een financieel hoofdstuk bij zit, laat de wethouder in het midden. De wethouder wijst erop dat het Sociaal Kompas het beleidskader is van het volledige sociaal domein. Op de verschillende onderdelen worden activiteiten uitgevoerd met verschillende financiële instrumenten.