Mening
Blog: Doelen te over

(In de serie maandelijkse columns van fractieleiders in de gemeenteraad dit maal een bijdrage van Jochem Streefkerk, fractieleider PvdA)

Leidschendam-Voorburg heeft 76.000 inwoners – meer dan een stad als Gouda. De gemiddelde waarde van een woning is hier ongeveer 10% hoger dan gemiddeld in Nederland, terwijl een woningeigenaar hier bijna 30% minder OZB betaalt. Het gemiddeld inkomen in Nederland is 36.000 euro; het gemiddeld inkomen in Leidschendam-Noord is de helft daarvan. Een starter in Leidschendam-Voorburg wacht zeven jaar op een woning, terwijl een woontoren te veel schaduw zou geven. Dichtbij Den Haag heel graag, maar stedelijke infrastructuur liever niet. En we ergeren ons kapot aan de hoeveelheid auto’s in de straat, maar weigeren te praten over betaald parkeren in de gemeente.

Wie zich afvraagt waarom je als sociaaldemocraat nog de politiek in zou gaan – en laten we eerlijk zijn, dat heb ik me de afgelopen 24 uur echt wel even afgevraagd – hoeft deze cijfers en feiten alleen maar op zich te laten inwerken. Zoveel ongelijkheid. Zoveel oneerlijkheid. Zoveel oplossingen. Dat is genoeg reden om de politiek in te gaan. Er worden nog te vaak verkeerde keuzes gemaakt. Er wordt te vaak naar deelbelangen gekeken. En gevestigde belangen geven nog te vaak de doorslag.

Ongelijkheid, oneerlijkheid. En oplossingen vanuit het algemeen belang. Dat is waar politiek over hoort te gaan. Dat is waar onze politiek over gaat. Vaak lastig, maar uiteindelijk de moeite waard. En op die manier is het ons in de afgelopen jaren ook gelukt om concrete resultaten te bereiken. Ouderen met een minimuminkomen kunnen gratis met het openbaar vervoer reizen. Meer mensen kunnen gebruik maken van een lage zorgpremie. Meer mensen kwamen uit de bijstand en gingen aan het werk. Mondkapjes werden verstrekt aan mensen die daar zelf het geld niet voor hadden. En de bezuiniging op de bieb is bijna van de baan. Doelen waar wij voor en achter de schermen aan hebben gewerkt.

Voor wie zich afvraagt waarom de sociaaldemocraten in deze gemeente zo stevig vasthielden aan hun kandidaat wethouder, zou dit voldoende uitleg moeten zijn. Wij willen verschil maken. En daarop zetten we hoog in. Hadden we verwacht dat dit spaak zou lopen? Nee. We hadden verwacht dat wij de ruimte zouden krijgen om op onze manier hoog in te zetten op onze doelen. Dat was kennelijk te veel verwacht. Maar dat verandert onze doelen niet. Een eerlijker samenleving, waarin we de lasten laten rusten op de sterkste schouders. Waarin kinderen niet op wachtlijsten staan en mensen niet eenzaam zijn. Waarin belastingvoordelen niet alleen bij woningeigenaren terecht komen, maar ook bij huurders. Waarin het niet uitmaakt of je in Leidschendam-Noord of Voorburg-West wordt geboren. En waarin de overheid een vangnet is in tijden van maatschappelijke en persoonlijke crises. Doelen te over, dus. En over onze doelen sluiten wij geen compromissen.

Tot slot, een toegift met een knipoog. Want dit is ook een tijd waarin wordt nagedacht over de kieslijsten voor volgende verkiezingen. Wie daarover twijfelt: meld je aan! Het was misschien wel wat intens, maar deze weken hadden ook veel in zich wat de politiek de moeite waard maakt. Doelen stellen voor de samenleving, samen plannen maken vanuit jouw overtuiging, die plannen bespreken met mensen die daar anders over denken, nieuwe mensen leren kennen, samen werken aan waar je in gelooft. Een mislukte stemming of mislukte journalist maken dat echt niet anders. Ga ervoor.

(Jochem Streefkerk, fractievoorzitter PvdA)