Mening
U zegt het maar: Mall en N14, twee grootheden die elkaar kruisen

Donderdag roept Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg de gemeenteraad bij elkaar om te praten over de verkeersperikelen rond de Westfield Mall.

Af en toe lijkt het net of het volkomen onverwacht is wat er gebeurt, maar is dat wel zo?

De komst van de N14 (of Landscheidingsweg) werd al aangekondigd in 1956, maar kon door allerlei weerstanden steeds niet voluit worden aangelegd. In 1998 werd eindelijk overeenstemming bereikt en in 2003 was de Sytwendetunnel klaar en werd de N14 in gebruik genomen. De N14 is een Rijksaangelegenheid en was puur aangelegd om het verkeer vanaf de A4 sneller Den Haag te laten binnenkomen (en er diezelfde dag weer uit te laten gaan). Het liefst had Rijkswaterstaatm (RWS) alle tussenliggende op- en afritten vermeden, dat houdt alleen maar op.

De Westfield Mall is in feite een doorgeschoten ontwikkeling van winkelcentrum Leidsenhage, dat in 1971 in Leidschendam werd gebouwd omdat er in Den Haag-Mariahoeve onvoldoende ruimte was. Toch gaf de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2014 toestemming aan Unibail-Rodamco om op de plek van Leidsenhage het vele malen grotere Mall of the Netherlands te bouwen. In december 2016 werd de eerste paal geslagen in het bijzijn van wethouder Nadine Stemerdink (PvdA) en Adri Bom-Lemstra (Provincie ZH)

Al in 2008 werd door RWS geconstateerd dat het verkeer steeds drukker wordt en dat de A4 én de N14 flink aangepakt moeten worden. In 2012 keurde de Tweede Kamer de uitbreidingsplannen goed, waarin onder andere zijn opgenomen twee ‘ongelijkvloerse kruisingen’ op de N14 bij de Prins Bernhardlaan/Noordsingel en bij de Mgr. van Steelaan/Heuvelweg. Het voordeel van deze aanpak was dat RWS voor de kosten op zou draaien en niet de Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Het duurde nog tot 2017 voordat men bij RWS daadwerkelijk uitvoeringsplannen ging maken, die leidden eind 2018 tot een plan waarbij aan beide kanten van de kruispunten ook nog drie ‘draailussen’ werden bedacht, zodat op de N14 zelf minder afslagen nodig waren. De gemeente reageerde daar lauwtjes op, maar gelukkig waren er een aantal inwoners die er wel bezwaren tegen hadden en na een heftige bijeenkomst trok RWS het plan terug. Tot ieders verbazing werd een aantal weken later een nieuw plan ingebracht, zónder keerlussen en mét overal links- en rechts afslaan op de N14.

In 2020 kwam RWS met een verder uitgewerkt voorstel en deze keer werden betrokkenen wat eerder geïnformeerd en mochten met zienswijzen (veranderingen) komen. Net als vele anderen heb ik daar ook gebruik van gemaakt en me vooral gericht op het knelpunt bij de Heuvelweg, waar onder andere de IJsvogelweg en de Sperwerlaan minder bereikbaar zouden worden.

Het viel me toen op dat de gemeente zelf geen enkel initiatief nam om iets bij te dragen aan de discussie, zij waren akkoord gegaan met het ingebrachte voorstel en zouden dat aan de minister aanbevelen. In die periode zijn door de bewoners een aantal zienswijzen ingebracht, waarop we tot nu toe nog geen antwoord hebben gekregen. Dit komt omdat alle plannen rond de A4 (waar dit plan een onderdeeltje van is) zijn opgeschort in verband met een uitspraak van de rechter over de berekeningswijze van de stikstofneerslag… Dus dat kan nog wel even duren. Ze zijn pas 23 jaar met ‘het project’ bezig. Jammer dat deze vertraging niet wordt verteld aan de inwoners.

Inmiddels is de Westfield Mall wat voortvarender, alle verwijzingsborden en verkeerslichten zijn gemaakt en geplaatst en worden bediend vanuit de Mall. Daar komt geen gemeente en nauwelijks RWS aan te pas. Als u vindt dat u te lang moet wachten voor een verkeerslicht, dan wordt dat bepaald door de eigenaar van de Mall. Ook fietsers hebben waarschijnlijk pech gehad, bij de plannen van RWS waren geen echt mooie oplossingen voor fietspaden bedacht, dat moet voor een groot deel nog gebeuren. En wat het belangrijkste wapenfeit is: de Mall is geopend.

Samengevat: Er zijn twee grootheden die elkaar kruisen, de ene grootheid (RWS) wil dat het verkeer van de A4 naar Den Haag zo snel mogelijk de N14 kan passeren. De andere grootheid (de Mall) wil dat verkeer vanaf de A4 (en andere richtingen) zo snel mogelijk gaat parkeren bij de Mall. De gemeente speelt vrijwel geen rol in dit geheel, dus wat GBLV wil is mij ook niet duidelijk. Of toch een extra brug bouwen of de Sluisbrug verbreden of nog ergens een tunnel of…

(Bram Visser, Voorburg)