Mening
Blog: Chaos

Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad in een spoeddebat over de verkeerssituatie rond de Mall. Aanleiding vormde de chaos die bezoekers van het winkelcentrum op Tweede Pinksterdag veroorzaakten. Vrijwel alle doorgaande wegen in de gemeente stonden uren ‘vast’. Omliggende wijken werd overspoeld door Mall-bezoekers die daar hun wagens kwijt wilden.

Het debat had veel weg van stoom afblazen. Talloze vragen en opmerkingen. Even zovele suggesties hoe het allemaal beter moest. Met tussendoor de bekentenis ‘we weten gewoon te weinig’. Dat laatste is opvallend. De Mall zou immers oorspronkelijk al in 2017 open zijn gegaan. Het werd begin 2021. Zo’n vier jaar later. Tijd die prima gebruikt had kunnen worden om gegevens over verkeerstromen te verzamelen en maatregelen uit te werken.

Dat gebeurde zoals bekend niet. En nu zit de gemeente met de ellende. Verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen gebruikte stoere woorden. De chaos zoals die zich op Tweede Pinksterdag voordeed mag zich niet nog eens herhalen, zo stelde ze. ‘Er moet iets gebeuren’.

Dat ‘iets’ bestaat dan uit de opzet van een operationeel mobiliteitscentrum van waaruit ‘real time’ ingegrepen kan worden als het rondom de Mall te druk wordt. Bij dat ‘ingrijpen’ gaat het dan met name over de afstelling van verkeerslichten, het aangeven van de drukte op borden langs de weg alsmede het aanbieden van alternatieve routes.

Ter plekke moeten dan verkeersregelaars de rest van de problemen maar oplossen al dan niet bijgestaan door het afsluiten van parkeermogelijkheden bij de Mall zelf en/of wijken rondom het winkelcentrum.

Dat dit alles mensen die naar de Mall willen niet tegenhoudt, mag bij alle betrokkenen bekend zijn. Alleen wordt die conclusie in het openbaar niet getrokken. Hoe pijnlijk is het bijvoorbeeld te horen dat de systemen waarop verkeerslichten bij Rijkswaterstaat (N14) en de gemeente zelf werken, niet op elkaar zijn aangesloten.

En wat te denken van het feit dat er nu nog gesproken moet worden met de HTM over meer openbaar vervoer naar en van de Mall. Dat er nog gepraat moet gaan worden met omwonenden over maatregelen om hun straten en wijken te vrijwaren van overtollig blik dat Mall-bezoekers er achter laten.

Op het Forepark zijn op zich 1000 extra parkeerplaatsen beschikbaar maar ja, daar is nog steeds geen werk van gemaakt. Net zo min als van het regelen van vervoer tussen die parkeerplaats en de Mall, vice versa.

Er komt nu een Actieplan, opgebouwd als een stoplicht: groen, oranje, rood. Per kleur wordt beschreven wat daar onder verstaan wordt en welke maatregelen er dan genomen worden om oranje terug te brengen naar groen, dan wel rood naar oranje/groen.

Het plan zal er echter pas in het najaar kunnen liggen want er moeten eerst nieuwe metingen gedaan worden over verkeersaanbod en verkeersstromen. Aangezien beiden nogal op en neer gaan moeten die metingen gedurende een langere tijd plaats vinden. Alleen dan is er een ‘representatieve lijn’ te ontdekken waarop maatregelen gebaseerd kunnen worden, aldus de wethouder.

De gemeenteraad legde zich er bij neer. Een oplossing is zo met een half jaar vooruit geschoven. Opvallend dat geen enkele spreker de hand in eigen boezem stak. De vraag opwierp of de gemeenteraad bij de eerdere besluitvorming over de Mall niet zelf ook steken had laten vallen. Verder dan de stelling ‘we waren niet goed voorbereid op Tweede Pinksterdag’ (VVD’er Bart Eleveld) kwam men niet.

In 2018 liet wethouder Astrid van Eekelen zich in een interview nog ontvallen dat de gemeente zich niet liet overvallen daar waar het ging om Mallverkeer. Dat zulks nu toch was gebeurd schreef ze toe aan de kabinetsbesluiten inzake corona. Om daaraan toe te voegen dat ‘iedereen’ nog steeds heel blij was met de Mall. Tsja, het is maar hoe je het bekijkt.