Activiteiten
Geen paardensportevenement Vlietland; mogelijk nooit meer

Er vindt dit jaar geen eventing plaats in Vlietland; het meerdaagse paardensportevenement bestaande uit dressuur, springen en cross country voor wedstrijdruiters en ‘amateurs’. Door de coronamaatregelen acht de organisatie, SGW Vlietland, het niet mogelijk het evenement te organiseren. In 2020 viel het ook al uit wegens corona. De organisatie beraadt zich nu op de toekomst waarbij het best mogelijk is dat het evenement nooit meer georganiseerd zal worden. SGW wil nog wel in overleg treden met de eigenaar van Vlietland om te bezien wat er eventueel in de toekomst nog mogelijk is. Zoals bekend is in Vlietland de bouw van recreatiewoningen voorzien. Het eventing startte in 1937 door toedoen van koningin Emma. De afgelopen achttien jaar vond het jaarlijks in Vlietland plaats.