Mening
U zegt het maar: Is het spelletje vies?

Zoals een betrokken bewoner betaamt heeft de klankbordgroep renovatie Julianabaan zich de afgelopen 6 maanden vol ingezet voor een mooi en veilig resultaat voor de plannen voor de renovatie van het winkelcentrum. Als BBB-er (bewoner, bezoeker en bewaker) hebben zij zich volledig hieraan toegewijd. Dit ging zeker niet zonder slag of stoot en nog is dit het geval.

Ideeën om 3 woontorens bovenop huidige bebouwing in het drukst bevolkte gebied van Voorburg te bouwen (hoe kún je het bedenken…) heeft de gemeente uitgesteld door dit over de zomervakantie heen te tillen. Eén van de vele punten van kritiek op de bouw hiervan was dat er geen parkeergelegenheid zou zijn voor nieuwe bewoners (naast een enorme aantasting van het woongenot, beperkingen van zoninval, valwinden, wegnemen van uitzicht, hittestress, geluidsresonantie en wie draait er op voor de planschade?).

Aan het begin van deze klankbordavonden werd helder te kennen gegeven dat een parkeergarage uitgesloten was, want dit zou de gemeente 15 miljoen kosten en werd dus direct van de tekentafel geveegd.

Eén dag (!) voordat het projectbureau in opdracht van de gemeente LV hun definitieve ontwerp zou presenteren (waar overigens discutabele wijzigingen in aan zijn gebracht, want veiligheid is ver te zoeken door onder andere niet te luisteren naar de klankbordgroep én geen enkel verkeerskundig onderzoek te doen) ontving men een mail waarin werd aangegeven dat de presentatie van het Definitieve Ontwerp van de renovatie de volgende dag niet door zou gaan, omdat het college de binnengekregen signalen voor de aanleg van een parkeergarage op de Julianabaan (van 2 coalitiepartijen, te weten VVD (Bart Eleveld) en GroenLinks (Jeroen van Rossum)) wil gaan onderzoeken. Waarom heeft de gemeente, die nota bene zélf opdracht geeft aan een projectbureau (die niet uit deze regio komen en dus geen affiniteit heeft met het winkelcentrum dan wel met deze gemeente) dit niet in het beginstadium uitgevoerd?

Iets met een balk, geld en smijten…. (en dat terwijl de wethouder Rouwendal de financiële situatie van de gemeente als zorgelijk omschrijft)

De gemeente heeft dus de woontorens over de zomervakantie heen getild, maar nu is dit ook het geval met de renovatieplannen van het winkelcentrum door een onderzoek naar een parkeergarage welke naast de woontorens zou moeten gaan komen.

Goh, wat toevallig allemaal… Goh, waarom heeft de klankbordgroep in 6 maanden tijd zoveel vrije tijd hierin gestopt? Goh, waar komt ineens een plan voor een parkeergarage vandaan terwijl eerder was gezegd dat dit veel te duur zou zijn?

Waarom bekruipt het een grote groep bewoners van de Julianabaan het gevoel dat hier hele vieze spelletjes worden gespeeld?

Om één van de klankbordgroepleden te citeren: ‘beter geen plan dan een slecht plan’.

Gemeente LV, we spreken hier over een ‘dorps winkelcentrum’ wat dit ook moet blijven, dus kom niet met kul aan als een ruimte om te recreëren. Het is geen Mall en het wordt geen Mall. Doe niet zo MAL!

(G. vd Berg)