Mening
U zegt het maar: Pure misleiding

De gemeente heeft een paar honderd inwoners uit elke wijk een vragenlijst toegestuurd. Formeel om na te gaan wat betrokkene van de eigen buurt vindt. Tenminste, dat staat in een begeleidende brief.

Feitelijk gaat het echter om veel meer. Zo luidt de kop boven het vragenformulier van acht pagina’s ‘Bewonersenquête 2021’.

Het begint nog aardig met vragen over de woon- en leefomgeving: de eigen buurt dus. Hoe prettig wonen het er is, hoe veilig de buurtbewoner zich voelt, de overlast van buurtbewoners, onveilige verkeerssituaties. Of de buurt erop vooruit gaat, of juist niet.

Maar dan komt het. Of degene die het formulier invult bereid is zelf actief te worden in de buurt. Bijvoorbeeld bij onderhoud van groen en het schoon houden van straten. Tricky vragen want de antwoorden kan het Raadhuis heel makkelijk gebruiken voor bezuinigingen. Stoot beide gemeentelijke taken maar af naar de bewoners. Want die willen het zo graag doen.

Het stuk gaat verder. Bent u te tevreden over voorzieningen in de buurt: winkels, cultuur, recreatie, sport, gezondheid, welzijn, openbaar vervoer. Vrijwel allemaal zaken waar de gemeente geen enkele invloed op heeft. Dus waarom moeten ze dat op het Raadhuis weten? De vraag naar de tevredenheid over de kwaliteit van de woningen in de buurt, slaat alles. De gemeente heeft immers geen enkele woning.

Op het thema woningen wordt de wijkbewoner ineens gevraagd of hij belangstelling heeft voor isolatie van de woning, zonnepanelen, een groen dak, een warmtepomp of elektrisch rijden. Alweer: zaken waar de gemeente weliswaar interesse kan hebben vanwege de energie omwenteling, doch waaraan diezelfde gemeente feitelijk niets bijdraagt.

Vervolgens een aantal vragen over de wijze waarop buurtbewoners met elkaar omgaan. En of de invuller een buurthuis of wijkcentrum bezoekt. Informatie die het Raadhuis niets aangaat want dat heeft er geen enkele bemoeienis mee, laat staan invloed op hoe inwoners met elkaar omgaan. Om maar wat te noemen.

Onder de kop relatie inwoner-gemeente willen de opstellers van de invullers weten hoe betrouwbaar de inwoner de gemeente vindt. Goede vragen. Net als het vervolg ervan: hoe wilt u betrokken worden bij projecten van de gemeente in uw buurt. Hé, ineens zijn we terug bij de buurt; het uitgangspunt van de vragenlijst.

Maar niet voor lang want de volgende vragen gaan plots over de relatie tussen de invuller en de gemeenteraad. Om direct daarna over te schakelen naar de gemeentelijke dienstverlening en de waardering daarvan.

Doch even plots komen zorg en welzijn om de hoek kijken. Of de invuller actief is in een sportvereniging, gezelligheidsvereniging, een kerkelijke of culturele vereniging. Of betrokkene zich heeft ingezet voor hulpbehoevende naasten of buren. Of men van plan is vrijwilligerswerk te gaan doen of zorg aan anderen wil geven.

Hoe is over het algemeen uw gezondheid? Hoe gezond vindt u uw manier van leven? Voelt u zich wel eens eenzaam? Het wordt ineens wel heel persoonlijk. Heeft u moeite voor uw huishouden te zorgen? Heeft u problemen financieel rond te komen? Denkt u dat u genoeg beweegt? Kunt u voldoende meedoen aan de samenleving. Hoe voelde u zich de laatste drie maanden?

Gemeente: het ging toch over de buurt waarin betrokkene woont? In zo’n onderzoek zouden privé vragen helemaal geen plaats mogen krijgen. Laat staan een vraag als activiteiten in een kerkelijke vereniging. Er bestaat toch een strikte scheiding tussen kerk en staat (overheid)? En wat heeft het Raadhuis te maken met persoonlijke gevoelens van een inwoner?

Na nog wat algemene vragen over de tevredenheid over de bereikbaarheid van en in de gemeente, de fietsvriendelijkheid en het bezoek aan bibliotheek, theater, museum, monument, evenement/festival (let wel: door de coronamaatregelen was alles dicht!) komt de waardering voor sportvoorzieningen, activiteiten voor jongeren en ouderen alsmede culturele voorzieningen aan de orde.

En het geheel sluit af met vragen over leeftijd, opleiding, gezinssamenstelling en woning. Let wel: het invullen gaat via een persoonlijke QR-code. Op het formulier staat ook een toegangscode en een woonbuurt.

De QR-code is persoonlijk. Dus hoe anoniem is het invullen van het buurt- dan wel bewonersonderzoek? De QR-code wordt pas vernietigd na verloting van een prijs (iPad) onder de deelnemers. ‘Uw privacy is dus gewaarborgd’, staat op het formulier. Nou gemeente, mooi niet.

Het gaat helemaal niet om een buurtonderzoek maar een veel breder onderzoek waarin allerlei vragen zijn opgenomen die niets met de woonbuurt te maken hebben en waarvan de antwoorden de gemeente niets aangaan. En de privacy van de invullers is helemaal niet gewaarborgd. Feitelijk is het geheel pure misleiding. Dus weet waar u aan begint als u het geheel ‘bewerkt’. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

(naam inzender bij redactie bekend)