Activiteiten
Wandel als een Waterbaas

Iedereen is aan de wandel op dit moment. Wandelen kunnen we veilig doen: op afstand van elkaar en in de buitenlucht. De waterschappen spelen hierop in met de Waterbazen Wandelingen. Met de gratis Doe & ontdek-gids kunt u al wandelend aan de slag met opdrachten en waterweetjes. Onderweg ontdekt u wat u kunt doen voor schoon en voldoende water, checkt u de waterkwaliteit, leert u kijken als een dijkwachter of spot u tegeltuinen, regentonnen en wadi’s. Meer informatie over de gids en wandelingen door het gebied van Hoogheemraadschap Delfland (Voorburg) vindt u op de website: Waterbazen Wandelingen: wandel & ontdek! (Foto Delfland)