Nieuws
Leiding restwarmte Rijswijk-Leiden

De provincie Zuid-Holland en de Gasunie zetten het project om vanaf Rijswijk een leiding aan te leggen die restwarmte vanuit het Rotterdamse havengebied naar Leiden brengt, door. De provincie draagt 103,5 miljoen euro bij aan het project. Het gaat om een aftakking van een leiding die restwarmte vanuit het Rotterdamse naar Den Haag moet brengen. De leiding naar Leiden gaat vlak langs Leidschendam-Voorburg, doch vermijdt gemeentelijk grondgebied bewust. Tot nu toe heeft de gemeente niet aangegeven op de leiding te willen worden aangesloten.

In het kader van de energie omwenteling moeten woningen van het gas af. Restwarmte kan dan dienen als alternatieve verwarmingsbron. Den Haag heeft al bezwaar aangetekend tegen de haast die er nu gemaakt wordt aangaande de leiding naar Leiden. B&W van Den Haag vragen aandacht voor de inzet van de provincie om duurzame lokale bronnen te benutten, het zorgvuldig kiezen van het tracé met het oog op de lokale geothermie, de herinrichting van woongebied, het beperken van overlast en het borgen van de verdere verduurzaming van deze warmtevoorziening. De provincie wil het project mogelijk maken via een Provinciaal inpassingsplan (PIP) dat lokale besluitvorming overbodig maakt. In 2026 moet de leiding er liggen.