Nieuws
Overlast deelscooters; even aankijken

B&W willen de overlast van deelscooters die her en der worden neergezet of geparkeerd ‘even aankijken’. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen het GBLV-gemeenteraadslid Marien van Wijk in antwoord op vragen laten weten. Van Wijk wilde weten wat B&W tegen het fenomeen gingen doen. Het antwoord:

‘Het college van B&W begrijpt de zorgen van mensen. Het is zeker niet de bedoeling dat de openbare ruimte verrommelt door het gebruik van deelscooters. Het college van B&W wil het in deze beginperiode even aankijken. In andere gemeentes die ons voorgegaan zijn is de ervaring dat gebruikers van deelscooters snel leren en zich goed aanpassen door rekening te houden met andere weggebruikers. Het is een pilot in onze gemeente van twee jaar.

Het college van B&W heeft met de verhuurders GO Sharing en Felyx afgesproken dat gemeente en aanbieders de ervaringen blijven monitoren. Er vindt periodiek overleg plaats waarin de gemeente aandacht heeft gevraagd voor ervaren klachten en overlast. Daarnaast gaan gemeente en aanbieders na een half jaar evalueren (september 2021), zodat er zo nodig maatregelen genomen kunnen worden.

In geval van klachten of overlast rond de deelscooters ondernemen de verhuurders Felyx en GO Sharing actie om dit op te lossen en voor de toekomst te voorkomen. Gebruikers van deelscooters worden door Felyx en GO Sharing aangesproken op verkeerd gedrag, waaronder fout parkeren of andere verkeersgerelateerde overtredingen. Bij een eerste overtreding volgt een waarschuwing van Felyx en GO Sharing aan de gebruiker. Bij herhaaldelijke overtredingen kan een boete worden opgelegd, of het gebruik van Felyx of GO Sharing worden geschorst. Gebruikers zijn verplicht voorafgaand aan gebruik van een deelscooter de algemene voorwaarden van Felyx en GO Sharing te accepteren, waarin dit beleid is vastgelegd’.