Mening
Blog: Duurzaamheid en energietransitie

(In de serie maandelijkse columns van fractieleiders in de gemeenteraad dit maal een bijdrage van Ron van Duffelen, fractieleider CDA)

‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel goed ‘rentmeesterschap’ vormt de kern van de CDA-visie op duurzaamheid. Duurzaamheid en de energietransitie komen steeds nadrukkelijker op de agenda te staan. In de laatste raadscyclus (maandelijkse serie vergaderingen van commissies uit de gemeenteraad en gemeenteraad zelf, red.) zijn de Regionale Energiestrategie en de bestemmingsreserve duurzaamheid besproken.

Voor de komende raadscyclus staat de Lokale Energiestrategie geagendeerd. Daarnaast moeten we in 2030 voldoen aan de WHO(wereld gezondheidsorganisatie)-normen voor luchtkwaliteit. Normen waaraan we nu nog niet voldoen. De huidige luchtkwaliteit leidt tot gezondheidsklachten bij onze inwoners. Het realiseren van deze ambitie vergt een forse investering van iedereen. De echte actie en verandering, die op alle studies moet volgen, moet echter nog beginnen.

Het CDA steunt de ambitie om Leidschendam-Voorburg in 2050 een CO2-neutrale gemeente te laten zijn en in 2030 te voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit. Onze duurzaamheidsdoelen kunnen we alleen bereiken als iedereen – de overheid, de burger, de industrie, maatschappelijke instellingen – samenwerkt. Tegelijkertijd zien we dat het verzet tegen middelen, zoals windturbines en zonnepanelen, die bijdragen aan het realiseren van onze ambities groeit.

Over de windturbine pal naast onze gemeentegrens is in de afgelopen periode weer veelvuldig gesproken. Windturbines, of vanuit pr-oogpunt windmolens genaamd, zorgen voor slagschaduw en geluidsoverlast. Voor het CDA is dit nog altijd voldoende reden om windturbines niet in de nabijheid van woonwijken te plaatsen. Velden vol zonnepanelen tasten het groene karakter van onze polders aan en weerkaatsen het zonlicht dat oogverblindend maakt.

De ambitie om klimaat-neutraal te worden lijkt daarmee al op voorhand te strijden met het not-in-my-backyard-principe. Oftewel: ‘we steunen de ambitie voor duurzaamheid, maar wij zijn een windturbine-vrije gemeente’, zoals in de laatste raadsvergadering werd voorgesteld. Het CDA was en is tegen de windturbine pal naast onze gemeentegrens, maar gaat er niet in mee dat we bij een regionale energiestrategie ons tot windturbine-vrije gemeente verklaren. De regio gaat er ook niet over.

Naast samenwerken om onze duurzaamheidsambities te realiseren zullen we ook fors moeten investeren in de energietransitie. Om straks te kunnen koken, in de winter de kachel te laten branden, of de smartphone op te blijven laden vergt een forse investering van iedereen. Om hierin ondersteuning te bieden heeft de gemeente een deel van de opbrengst uit de verkoop van de Eneco-aandelen in een duurzaamheidsfonds gestopt.

Het CDA steunt de gedachte om met opbrengsten van energie uit het verleden te investeren in energie van de toekomst. Deze gedachte past eveneens in het begrip ‘rentmeesterschap’. Het CDA vindt ook dat inwoners dienen te profiteren van deze opbrengst. We zullen de komende jaren immers allemaal moeten investeren in de energietransitie en een steuntje in de rug kan dan behulpzaam zijn. Het voorstel van het CDA om daarom minder uitgaven te doen aan onderzoeken en communicatie en zodoende meer geld over te houden voor financiële ondersteuning van onze inwoners haalde het evenwel niet. Het CDA vindt dit een gemiste kans.

We hebben de opdracht de wereld mooier achter te laten dan we deze aantroffen. Als u, nu de besmettings- en ziekenhuiscijfers dalen en het aantal gevaccineerden stijgt, straks weer met vakantie gaat en geniet van de natuurlijke schoonheid om u heen hoop ik dat u ziet hoe mooi onze wereld is en dat u bijdraagt aan het heel houden hiervan. Alleen samen realiseren we onze ambities en houden we onze planeet leefbaar.

(Ron van Duffelen, fractievoorzitter CDA)