Nieuws
Ministerie wijkt voor nieuwbouw

Het voormalige ministerie van Sociale Zaken aan de Haagse kant van station Laan van Nieuw Oost Indië gaat eind 2022 tegen de vlakte. Ter plekke komen vier torens van 75 tot 125 meter hoog met daarin 1000 tot 1200 woningen, kantoren en ruimten voor maatschappelijke en economische functies. Tussen het station en de nieuwbouw komt een nieuw aantrekkelijk verblijfsgebied. De tramrails en de weg (het gebied wordt autovrij) verdwijnen daar.

Dat heeft de Haagse wethouder Anne Mulder zijn gemeenteraad bericht. Met de NS is al overleg gestart over de vernieuwing van het station aan de Haagse kant. Overigens wordt aan die kant langs het spoor elf meter vrijgehouden voor toekomstige ontwikkelingen rond de RandstadRail en de metro naar Rotterdam.

In Sociale Zaken wonen nu 175 statushouders en studenten. Ook zitten er huurders in met bedrijfsruimten. Die moeten straks allemaal een plek krijgen in de nieuwbouw, zo geeft Mulder aan. Door de bouwplannen worden wel de normen inzake bezonning en windhinder overschreden. Bij de planuitwerking moet dat nog worden opgelost.

Aan de kant van de Schenkkade komt een nieuwe groene zone, inclusief fiets- en voetpad. Vanaf die kant komt er een doorsteek naar het station. Bekeken wordt nog hoe het tankstation op de hoek van Laan van Nieuw Oost Indië en Schenkkade kan worden ingepast.

Verderop aan de Laan van Nieuw Oost Indië wordt het leegstaande kantoorpand 123 t/m 127 omgebouwd tot 205 huurappartementen en 16 koopwoningen. Daarnaast komen er bedrijfsruimten, kantoren en culturele ruimten in.