Nieuws
Stompwijkseweg weer hobbelpad

De Stompwijkseweg vertoont tussen Leidschendam en de Dr. van Noortstraat in Stompwijk weer de karakteristieken van een hobbelpad. Aan de kant van de Stompwijksevaart zitten over de hele lengte hobbels en kuilen in het wegdek. Her en der zijn ook wielsporen ontstaan. In 2017 en 2018 is de hele weg door de BAM verstevigd en opnieuw bestraat. Ook de kademuur is onder handen genomen. Er is 7,3 miljoen euro aan besteed. Sinds medio 2020 is de weg weer in onderhoud bij de gemeente.

Desgevraagd laat een woordvoerder van de gemeente weten dat er weinig aan de problemen gedaan kan worden. De hobbels en kuilen kunnen alleen aangepakt worden als de hele weg opnieuw wordt bestraat. Dan zou het middel erger zijn dan de kwaal. Het per geval aanpakken van het euvel zou de stevigheid van het wegdek als geheel aantasten, en daarmee de kwaliteit van het werk.

Oorzaak vormen vooral palen die gebruikt zijn voor het verstevigen van de kademuur, in relatie tot het feit dat de weg op kwetsbare veengrond ligt. Daarbij komt dat de belasting van de weg door melkauto’s toeneemt. Her en der zorgen ingrepen door nutsbedrijven ook voor extra problemen. Omdat de problemen zich aan de kant van het water, waar een fietsstrook ligt, voor doen is de weg toch nog als ‘veilig’ beoordeeld. De weg wordt wel jaarlijks geïnspecteerd.

In antwoord op de vraag of de BAM niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade komt een ontwijkend antwoord: ‘Wanneer er wegschades aan de orde zijn van constructieve aard, dan is de aannemer gehouden om dit te herstellen. In alle andere gevallen zal dat de gemeente zijn, dan wel de veroorzaker van een schade aan de weg’. Het wegwerken door de BAM waren juist bedoeld om een einde te maken aan de erbarmelijke staat van de Stompwijkseweg.