Mening
Burgerparticipatiebeleid: uitgehold en zinloos

Met veel bombarie heeft dit college van B&W onder leiding van portefeuillehouder burgemeester Klaas Tigelaar in 2018 aangekondigd werk te maken van burgerparticipatie in de gemeente. Vandaag wordt na ruim 3 jaar een document hierover besproken in de raadscommissie samenleving. Een mooie titel, veel wensdenken en abstracte benaderingen.

Duidelijk uit zowel de procesgang als de inhoud van de nota van 36 pagina is dat het bestuur van de gemeente niks ziet in ruimte en invloed geven aan burgers op beleid, bestuur en uitvoering. Tom Poes verzint dus een list. En komt haast 3,5 jaar na aankondiging en vele sessies om informatie bij burgers op te halen nu met een voorstel.

Als bestuurders iets beloven en eigenlijk niet willen wordt standaard terug gevallen op de bekende 6 p’s: praten, processen, plannen, procedures, papier en protocollen. Ook weer in dit geval.

Terwijl haast wekelijks er commotie tussen burgers en bevoegd gezag is over bouwplannen, verkeer, leefomgevingsvraagstukken etc. blijft de gemeente in de praktijk doof voor invloeden van burgers. Een opsomming van voorbeelden zal ik u besparen.

Hoe verliep het proces nu? Veel input werd opgehaald bij burgers maar de dialoog hierover is niet aangegaan. Een zogenoemde Kerngroep met meer ambtenaren dan overige leden ging aan de slag. Burgers die direct met burgerparticipatie te maken hebben gehad waar onder de Burgerparticipatiegroep Leidschendam Noord met Schakenbosch werden niet uitgenodigd. Wel een drietal reguliere gesprekspartners van de gemeente waar onder Adviesraad Sociaal Domein en Dorpsraad Stompwijk.

Na vaststelling in de raad worden ambtenaren wederom aan het werk gezet om de 10 zgn. afspraken om te zetten in verordeningen. Dan zijn we vast weer aangeland in begin 2022 en zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Kortom: een uitermate traag proces met minimale invloed in deze coalitie periode. U zegt het maar: gemiste kans of kiezersbedrog.

De kern van het document bestaat uit 10 afspraken. Sommigen zijn stevige open deuren (afspraak is afspraak, een aanspreekpunt bij de gemeente, communicatie plan is nodig) en veel andere zijn gericht op behoud van controle (gemeente houdt de regie, wij stellen startnota op, wij stellen strategisch afwegingskader op). Interessant is ook dat dat bij de kernwaarden mooie abstracte begrippen staan als: open benadering, transparantie en m.n. gelijkwaardigheid. Hoe m.n. dit laatste punt zich verhoudt tot de dominante, zichzelf toebedeelde, rol van het bevoegd gezag blijft bewust onduidelijk.

Het heeft er alle schijn van dat burgemeester Tigelaar en dit college van B&W burgerparticipatie monddood knuffelen door procedureel gebruik te maken van riem, jarretels, sokophouders en bretels en de andere 6 p’s. In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

(Rob van Engelenburg, docent Stichting burger en overheid)

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter