Nieuws
Voorburgse Rugbyclub naar Westvliet

De ‘oude ijsbaan’ op Westvliet in Voorburg is nu de enige plek die geschikt is om de Voorburgse Rugbyclub (VRC) onder te brengen als men wegens woningbouw weg moet van De Star in Leidschendam.

Op de ‘oude ijsbaan’ zijn de mogelijkheden echter beperkt. Er is ruimte voor één rugbyveld, club- en kleedaccommodatie. Onderzocht moet nog worden of de bodem geschikt is om een veld te realiseren. Ook moet bekeken worden of de vestiging van VRC er wat betreft verkeer en parkeren technisch mogelijk is. De onderzoeken moeten dit najaar afgerond zijn.

Dat hebben B&W de gemeenteraad bericht. Voor het nieuwe complex heeft de gemeente een investeringskrediet van 200.000 euro uitgetrokken. Volgens B&W zou De Vlietzone (Gemeente Den Haag) ook een toekomstige optie zijn voor een uitbreiding van de sportvoorzieningen met een rugbyveld. ‘Maar hierover moeten gesprekken gevoerd worden met de gemeente Den Haag’, aldus B&W.

VRC zit nu tijdelijk aan De Star. Eind 2022 zou men daar weg moeten. Aan De Star heeft de gemeente een veld ingericht, inclusief verlichting. De VRC-leden hebben zelf een clubgebouw neergezet, inclusief kleedkamers. VRC is een rugbyclub die zich uitsluitend op de jeugd richt. Voordat men naar De Star kon bivakkeerde men op diverse plaatsen, onder andere in Den Haag, bij Forum Sport, VCC en Wilhelmus.

De gemeenteraad heeft B&W al diverse malen opgeroepen een nieuwe locatie voor VRC te vinden en in te richten. Volgens B&W was er niet direct geschikte plekken voor handen. De ‘oude ijsbaan’ ligt aan Groene Zoom tussen Fitness- en racketclub Westvliet en het gebouw Marcanto van muziekvereniging Sint Caecilia. Het is een stuk verwaarloosd land, dicht begroeid en in het verleden ook als grondstort gebruikt.