Mening
Blog: De jeugd van tegenwoordig

(In de serie maandelijkse columns van fractieleiders in de gemeenteraad dit maal een bijdrage van Frank Rozenberg, fractieleider GBLV)

Op de jeugd van tegenwoordig is het volgende citaat van toepassing: ‘Onze jeugd heeft tegenwoordig een sterke hang naar luxe, heeft slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen. Ze geven de voorkeur aan kletspraatjes in plaats van training… Jonge mensen staan niet meer op als een oudere de kamer binnenkomt. Zij spreken hun ouders tegen, houden niet hun mond in gezelschap, … en tiranniseren hun leraren’.

Het bijzondere van dit citaat is, dat het van Socrates is, die zo’n 500 jaar voor Christus leefde. Voor mij is dit citaat altijd een mooie spiegel dat het met de jeugd van tegenwoordig best wel meevalt: elke generatie na Socrates slaakt dezelfde verzuchting. Verleden, heden of toekomst: de jeugd heeft ruimte nodig om volwassen te worden.

In onze gemeente is de discussie over de jeugd van tegenwoordig ook weer opgelaaid. Op een warme dag zwemmen ze allemaal in de Vliet, laten ze allemaal troep achter, gebruiken ze allemaal lachgas en zijn ze ook allemaal hondsbrutaal. Omwonenden ervaren overlast, klagen bij de gemeente, vragen om meer handhaving, krijgen een bloembollenveld. De jeugd? Die jeugd trekt zich daar vervolgens niks van aan. Gelukkig is er altijd nog de burgemeester die dan ferme taal spreekt, waarbij iedereen vervolgens denkt ‘eerst zien, dan geloven’. De nietszeggende antwoorden op vragen van D66 hierover lijken dat te bevestigen.

Over de ene kant van deze zaak is iedereen het naar ik aanneem eens: geen overlast veroorzaken en je gewoon aan de regels houden, helpt om in de samenleving goed met elkaar samen te kunnen leven. Over de andere kant van de zaak zouden we het ook snel met elkaar eens moeten zijn: zorg voor voldoende voorzieningen voor de jeugd, ook in de zomermaanden.

Waar Socrates al meer dan 2000 jaar geleden en alle generaties na hem over de jeugd van tegenwoordig klagen, kent Leidschendam-Voorburg al jaren de traditie om te roepen dat er te weinig voorzieningen voor de jeugd zijn. Er wordt dan vaak verwezen naar het verdwijnen van KJ44 (het vroegere Dormibella/De Sater).

KJ44 stond een aantal jaren geleden op de nominatie om gesloopt te worden. Vanuit GBLV/Gemeentebelangen is toen een poging gedaan om het centrum nieuw leven in te blazen, maar de gemeenteraad gaf niet thuis. Het wordt nu alsnog gesloopt. Bij het aantreden van GroenLinks in de coalitie – ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt welke coalitie dat ook al weer was in deze raadsperiode – is afgesproken dat er meer aandacht voor jongerenvoorzieningen moet komen. In de eenzijdig door het college van B&W opgelegde prioriteiten voor 2021 is daar – u raadt het al – niets van terug te vinden.

Terug naar de jeugd van tegenwoordig die ’s zomers zijn vertier wil hebben. De burgemeester straalde zijn gezag uit met de opmerking dat er gehandhaafd gaat worden. Hij zou er beter aan doen om met het college alternatieven voor de jeugd te bedenken.

Bijvoorbeeld door het inrichten van aantrekkelijke stadsstranden, met een paar jonge en oudere strandwachten waar je de kachel niet mee aanmaakt, heldere verblijfsregels en een sfeer waar je als jongere bij wilt zijn. Als je de verblijfsregels overtreedt, kan je vertrekken. Je bent dan voor je groep ook een ongelofelijke kluns die zichzelf in de vingers snijdt.

Op de plekken waar nu overlast van jeugd plaatsvindt, kan er simpel worden gehandhaafd: ’Wegwezen hier, we hebben in onze gemeente een paar mooie plekken waar je terecht kunt.’ Dat hoeft een handhaver maar een paar dagen consequent te handhaven om als omwonenden resultaat te zien.

Maar ja, een stadsstrand bedenken, laat staan realiseren, is natuurlijk erg lastig voor dit college. Waar het pluche plakt, delven creativiteit en flexibiliteit het onderspit.

Ik wens iedereen hoe dan ook een hele fijne zomervakantie toe!

(Frank Rozenberg, fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen. Reactie? Mail naar rozenberg@gblv.nl)