Mening
U zegt het maar: Herinvoering pasjessysteem vuilcontainers noodzakelijk

‘Vorige week werd eerst door wethouder Van Eekelen aangekondigd dat de individuele containers eens per twee weken geleegd gaan worden. Later kondigde mevrouw Kortman van de VVD aan dat er opruimcoaches voor ondergrondse containers nodig zouden zijn.

Exemplarisch voor grote delen van Leidschendam-Voorburg is onderstaand voorbeeld. In een straat met flats in Leidschendam staan ondergrondse afvalcontainers die bedoeld zijn voor de bewoners van de flats.

Om de hoek zijn nieuwe eengezinswoningen. Die ééngezinswoningen hebben hun eigen individuele containers voor de deur. Wat doen sommige ééngezinshuis-bewoners echter? Zij gooien hun restafval in de ondergrondse containers om de hoek ‘omdat het zo stinkt’. Letterlijke woorden van een inwoner van die straat toen hij erop werd aangesproken door één van de vele opruimcoaches die de straat met de flats noodgedwongen heeft.

De ondergrondse containers zitten soms vol. Wat doet dan bijvoorbeeld een Jordy of Mandy uit de ééngezinswoningen-straat? Die gooien hun vuilnis naast de containers in plaats van dat in hun eigen container voor de deur te doen. De bewoners van de flatstraat zitten dan dagenlang met de stank van luiers en ander restafval, en met meeuwen en ander ongedierte.

De VVD-wethouder kondigde aan dat de individuele containers per 1 januari eens per twee weken geleegd gaan worden. Wij zien al mijlenver aankomen wat er dan gebeurt: nóg meer luiers en restafval in en om de ondergrondse containers. Nóg meer stank en meeuwen en ratten.

Er zijn geen opruimcoaches nodig. Wij willen het pasjessysteem terug. Per 1 januari 2022. Dan kunnen de zelfbenoemde opruimcoaches zich bezighouden met gezellige contacten in plaats van ruzies. Mevrouw Van Eekelen en mevrouw Kortman: wij roepen u op het pasjessysteem per 1 januari 2022 ingevoerd te hebben. Niet alleen wij zullen u dankbaar zijn, velen in onze mooie gemeente’.

(Naam inzender bij redactie bekend)