Mening
Blog: Afval, nix op straat

(In de serie maandelijkse columns van fractieleiders in de gemeenteraad dit maal een bijdrage van Louise Kortman, fractieleider VVD)

Het is fijn wonen in Leidschendam-Voorburg. Veel inwoners zijn blij met de gemeente vanwege het woongenot. Een ideaalbeeld is een opgeruimde straat, groen in de wijk in een veilige en bereikbare gemeente. De zaken op orde, de boel netjes opgeruimd en geen gedoe met afval.

Tot mijn vreugde merk ik dat het met dat afval steeds een stukje beter gaat. De wijken zijn van maatwerk voorzien en dankzij de inzet van ‘Binnenbaan’ is er ook sprake van afname van het aantal bijplaatsingen. De dienst sociale werkvoorziening, “Binnenbaan” rijdt met bakfietsen langs alle BBB’s, beter bekend als ‘Bekende bijplaats bakken’ en stopt al het afval vrolijk weer in de bak.

En dat is fijn hoewel het eigenlijk bizar is dat mensen zelf niet de moeite nemen hun afval in de container te gooien. Dat blijft toch een raadsel.

Dat raadsel is niet is alleen van Leidschendam-Voorburg. Veel gemeenten worstelen met de toename van aanbod van grofvuil, restafval en bijplaatsingen. Alleen in Coronatijd ging de hoeveelheid restafval per huishouden al omhoog met 17%. Maar dat betekent niet dat we er in de gemeente niets mee kunnen, onze straten moeten schoon en leeg zijn.

De afgelopen jaren hebben we als VVD ingezet op: maatwerk in de wijk, faciliteren van meer ondergrondse containers, bloemenperken rond de container, inpandige containers bij VvE’s en de ambitie voor nascheiding. Want afval is en blijft een kerntaak van de gemeente.

Inmiddels zijn door heel Leidschendam-Voorburg ondergrondse afvalcontainers geplaatst, in de volksmond Orac’s. Geweldig dat er een team rondrijdt op een bakfiets om bijplaatsingen op te ruimen en er een groot aantal mensen op straat lopen om deze schoon te houden.

Als ik het vertaal naar feiten gaat het erom dat de afgelopen weken 48000 metingen zijn gedaan waarvan 97% voldoet volgens plan en in 85% van de gevallen geen bijplaatsing van afval. Het gaat dus de goede kant op!

De Binnenbaan doet dus enorm zijn best. Restafval en PMD bijplaatsingen lijken eindelijk te zijn afgenomen, dat wil ik hier graag benoemen.

Wat willen we nog en waar gaan we naartoe?

Inmiddels wordt op kleine schaal gewerkt met Orac-adoptanten, verschillende teams hebben een sleutel van de Orac. Een uitbreiding naar wijkbewoners die Orac-adoptant zijn is de volgende stap. Een wijkbewoner met een sleutel, die kleine storingen eenvoudig op kan lossen, de zak in de container kan gooien of kan voorkomen dat er een verstopping volgt. Vaak blijven te grote zakken hangen in de slurf. Hierdoor lijkt de Orac vol, maar is de container eronder dit zeker niet én krijgt Avalex dus ook geen seintje in de centrale. De Orac-adoptant maakt met de sleutel de container aan de zijkant open en duwt met een hendel de zak door. Naast dit geweldige initiatief vragen we om een pilot voor wijkambassadeurs. Ze hebben als taak bewustzijn te vergroten in de buurt of in de wijk, door bv het aanspreken van buren, de omgeving van de ORAC schoon te houden, een helpende hand te bieden bij ‘hoe bied ik het afval aan’ en bij echte rotzooi een kort lijntje met de gemeente/Avalex om het op te laten ruimen.

Onlangs zijn over deze adoptanten en ambassadeurs nog raadsvragen gesteld en de wethouder heeft aangegeven te onderzoeken op welke wijze ze dit op grotere schaal kan aanpakken. Een goed initiatief, want de wijkbewoner kent de wijk en zo dragen we gedeelde verantwoordelijkheid voor die schone straat. Want een schone straat en de verantwoordelijkheid voor je eigen afval, begint bij jezelf.

De inwoners van L-V hebben een knap resultaat neergezet om meer dan 300% meer PMD-afval te scheiden. Onze verkiezingsbelofte was om deze afvalscheiding neer te leggen waar het hoort, bij de afvalverwerker, niet in uw keukenkastje. Nu de techniek zover is dat de verwerker ook nascheiden kan aanbieden kunnen we vooruit kijken naar ‘alles in 1bak’. Dat wil zeggen mechanische afvalscheiding voor restafval en PMD-afval. Dat betekent dat al het rest en PMD-afval in 1 container aangeboden kan worden voor nascheiding. En vanzelfsprekend brengt u glas, papier en groen naar de container. Dat zijn bijzondere grondstoffen die niet uit rest gescheiden kunnen worden. Nascheiden geeft een nog hoger percentage herbruikbaar afval en daar doen we het immers allemaal voor. Voor een effectief hergebruik van kostbare grondstoffen, goed voor het milieu en met goede service voor de inwoners. Vanaf 2022 start de nascheiding, eerst bij hoog- dan bij laagbouw.

Dat noem ik goed nieuws!

Als VVD L-V blijven we dus inzetten op goede dienstverlening door Avalex, maatwerk per wijk met adoptanten en wijkambassadeurs, hoge service en nascheiden van afval. Gewoon zoals je mag verwachten bij afval, nix op straat!

(Louise Kortman, fractievoorzitter VVD)