Mening
Blog: Zorgen om morgen en het huishoudboekje

(In de serie maandelijkse columns van fractieleiders in de gemeenteraad dit maal een bijdrage van Jacco van Maldegem, fractieleider D66)

In de traditie van D66 hebben wij in de raadsvergadering van deze week onze vraagtekens gezet bij de begrotingsplannen dit het college van burgemeester en wethouders heeft. Want D66 is traditioneel scherp op het huishoudboekje van de gemeente.

Financiële gatenkaas hebben we de financiële plannen van het college genoemd. En dat voor de vierde keer op rij. Dit college past heel vaak hetzelfde trucje toe. Vaak toont het eerste jaar van de begroting acceptabele cijfers, net als het vierde jaar. Achteraf blijkt dan dat het vierde jaar veel te positief afgeschilderd is. Vaak doordat de gemeente zich boterzachte bezuinigingen voorneemt, die ieder jaar daarna iets vloeibaarder en iets minder hard blijken te zijn.

Dat begon in 2018 bijvoorbeeld met forse bezuinigingen op de bibliotheek, die inmiddels – en gelukkig naar de mening van D66! – al heel sterk zijn afgezwakt. Dit jaar presenteert het college een verhoging van de belasting voor woningeigenaren (onroerendezaakbelasting) voor 2025, en de hoop dat de gemeente sommige dingen iets goedkoper of iets efficiënter kan doen. Ik durf de stelling aan dat daarvan in 2025 geen sprake van is, of in ieder geval een stuk minder dan nu in de begroting staat.

D66 past voor zo’n tactiek. D66’ers kiezen voor een politieke rol om echte keuzes te maken. Ook op financieel vlak. En ook als dat impopulaire keuzes vergt. De enige manier om daarmee om te gaan is eerlijkheid richting de inwoners.

Ook aan die eerlijkheid schortte het deze week wat D66 betreft. Het college wijt alle financiële perikelen aan invloeden van buitenaf. Alsof het het college allemaal overkomt en waarnaar ze lijdzaam toekijken. D66 heeft opgeroepen actie te ondernemen en dat te doen wat in de macht ligt van de wethouders. Want dat die ruimte er niet is, is een pertinente onwaarheid.

De huidige club wethouders vraagt jaar in jaar uit compensatie voor alle prijsstijgingen die maar bedacht kunnen worden. Dit jaar kost dat de inwoners weer ruim 3 miljoen euro. Je zou als wethouder financiën ook eens kunnen overwegen om bijvoorbeeld slechts de helft van de prijsstijgingen te vergoeden. Dat zorgt onvermijdelijk voor creativiteit bij collega-wethouders en ambtenaren om op zoek te gaan naar manieren om politieke doelen op andere wijze uit te voeren.

Op die manier zou je als wethouder financiën namelijk een begroting kunnen tonen die voldoet aan alle eisen. Het zou de eer van een D66-wethouder van financiën te na zijn om dat niet te doen.

En nee, D66 is niet scherp op de financiën omdat wij zuinig zijn, omdat we per se kritisch willen zijn of de overheid zo klein mogelijk willen houden. Nee, niets van dat alles. De D66-scherpte op de financiële huishouding is nodig om niet alleen vandaag en morgen jonge inwoners de juiste zorg te bieden, maar ook volgend jaar en het jaar daarna. En datzelfde geldt voor de bouw van betaalbare woningen, of mooie sportvelden.

Want één ding is zeker, een failliete gemeente kan geen juiste zorg meer leveren, geen nieuwe woningen meer ontwikkelen of mooie sportvelden onderhouden. Dat is de reden dat D66 scherp is en blijft op de financiële huishouding van de gemeente. In het belang voor alle inwoners, van vandaag, van morgen en de inwoners van volgend jaar en daarna.

(Jacco van Maldegem, fractievoorzitter D66)