Mening
Blog: Verandering van spijs doet eten

(In de serie maandelijkse columns van fractieleiders in de gemeenteraad dit maal een bijdrage van Jochem Streefkerk, fractieleider PvdA)

Het is de eerste week van het politieke reces, wat inhoudt dat de gemeenteraad zo’n acht weken niet bij elkaar komt. Wie dacht dat na het sluiten van de laatste vergadering, vorige week, weinig meer zou gebeuren, kwam bedrogen uit.

Het politieke nieuws van deze week is natuurlijk het vertrek van de burgemeester en de benoeming van waarnemer Jules Bijl vanaf 1 september. Wat de PvdA betreft een prima keuze, waar wij achter staan. De gemeente en het college heeft behoefte aan een stevige bestuurder, zeker in een verkiezingsperiode (waarin de politieke luwte ver te zoeken zal zijn) en een nieuwe raad, die ongetwijfeld weer zal moeten ontdekken wat wel en niet aandacht nodig heeft. Een andere toon en een andere aanpak kan de gemeenteraad ook goed doen: verandering van spijs doet immers eten.

En om nog een andere verandering van spijs te noemen: vorige week deed de PvdA voor het eerst in lange tijd vanuit de oppositie mee aan de algemene beschouwingen. Dat leverde twee inzichten op: allereerst de ruimte die er in het debat is, zonder coalitiebesprekingen en zonder eigen wethouder om te beschermen. Laat ik er niet omheen draaien: dat voelde best als een bevrijding. Maar ook een tweede inzicht: de grotere afhankelijkheid van andere fracties, zeker als kleinere partij. Zelfs wanneer het debat de ene richting op gaat, kan het in de stemmingen – soms zonder inhoudelijke argumenten – totaal de andere kant op gaan. Op die manier hebben wij een amendement zien sneuvelen waarmee het gesprek dat met alle bijstandsgerechtigden in de gemeente wordt gevoerd, wordt gericht op de ontwikkeling van deze mensen en niet alleen maar op de rechtmatigheid van de uitkering. Maar helaas, VVD en GBLV waren tegen, dus dan loop je in deze gemeente al snel tegen een muur. Sociale politiek in de oppositie is makkelijker te verwoorden, maar moeilijker te realiseren.

In de komende weken en maanden strijden we verder, in de raad en op straat. Om de politiek iets socialer te maken. Om de samenleving iets socialer te maken. De PvdA blijft een veranderingspartij. Want verandering van spijs doet eten.

(Jochem Streefkerk, fractievoorzitter PvdA)