Activiteiten
Vlietwensen steunt initiatieven ook in de zomer

Ook in de zomer ondersteunt Vlietwensen tal van burgerinitiatieven met een geldelijke bijdrage. Dat zijn het zomerterras in de tuin van de kerk in de wijk Bovenveen in Voorburg (wekelijks); Kidsclub de Groene Loper; de Buurt BBQ Potgieterlaan/ Goeverneurkade in Voorburg; het Straatfeest in de Voorburgse Prinses Beatrixlaan op 28 augustus; het Straatfeest Hofwijckstraat in Voorburg, ook op 28 augustus.

De Gemeentelijke Commissie Vlietwensen financiert (burger)initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie of leefbaarheid voor en door bewoners uit Leidschendam-Voorburg. Alle bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de gemeente kunnen een aanvraag voor financiering van een initiatief indienen. Vlietwensen kent een bedrag toe als aan alle voorwaarden is voldaan.