Nieuws
Dikke portemonnee, toch ‘gratis’ huishoudelijke hulp

De helft van de stijging van de gemeentelijke uitgaven voor huishoudelijke hulp, komt door inwoners met een inkomen tussen 40.000 en 100.000 euro per jaar. Zij zijn huishoudelijke hulp gaan aanvragen toen de rijksoverheid een abonnementstarief voor die hulp afkondigde van 19 euro per vier weken. Voordien bekostigden zij de hulp zelf.

Dat is gebleken uit een onderzoek dat de gemeente Krimpen aan de IJssel heeft laten doen naar de stijging van uitgaven in het sociaal domein en dan met name bij de huishoudelijke hulp. Voordat het abonnementstarief er kwam gold er voor huishoudelijke hulp een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

De uitkomst van het onderzoek ligt aan de basis van de discussies binnen B&W van Leidschendam-Voorburg en in de gemeenteraad over het meewegen van het eigen inkomen bij het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen. Dit najaar zou daartoe een aanzet gegeven moeten worden bij een herziening van het zogenoemde Sociaal Kompas.

Krimpen aan de IJssel heeft al besloten om inwoners die zelf huishoudelijke hulp kunnen betalen, deze niet meer te geven via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeente hoopt dat iemand daarover naar de rechter stapt. Formeel mogen gemeenten niet naar de hoogte van het inkomen kijken bij de WMO. Mogelijk wordt daarover bij de formatie van een nieuw kabinet echter een nieuwe afspraak gemaakt. Nu zijn gemeenten zo veel geld aan huishoudelijke hulp kwijt dat andere voorzieningen in gevaar komen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter