Nieuws
Helft Nederlanders: vaste telefonie ‘uitstervend ras’

Nu de smartphone niet meer uit ons leven weg te denken is, neemt het aandeel en belang van vaste telefonie af. Bijna de helft van de Nederlanders (48%) ziet vaste telefonie als iets voor een ‘uitstervend ras’. 38% vindt een vaste telefoonverbinding niet belangrijk. Een bijna even groot deel, 37%, wil juist wel over vaste telefonie beschikken. Het overige deel staat hier neutraal in.

Ondanks dat een groot deel van de Nederlanders vaste telefonie niet belangrijk vindt, beschikt maar liefst 69% van de Nederlands over een telecompakket waar wél vaste telefonie in zit. Dat blijkt uit onderzoek van online consumentenadviseur Pricewise, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. Pricewise ziet op basis van eigen cijfers het aantal aanvragen voor pakketten met  internet en tv stijgen, terwijl die voor pakketten met vaste telefonie erin afnemen.

Van de oudste leeftijdsgroep die is ondervraagd – de 65-plussers – vindt 41% vaste telefonie geen uitstervend fenomeen. Bijna een derde van de 65-plussers ziet dat juist wel zo. De grootste groep die denkt dat de vaste lijn uitsterft, zijn met 61% de 18- tot 34-jarigen. De oudere leeftijdsgroepen zijn niet per definitie vaker van mening dat vaste telefonie niet uitsterft; een groter deel van de 50-tot 64-jarigen vindt namelijk dat vaste telefonie uitsterft (50%) dan de groep van 35- tot 40-jarigen (44%).

Denken dat iets uitsterft, is iets anders dan erover willen beschikken. Meer dan een derde van Nederland beschikt graag over vaste telefonie. Met één procent meer is het deel dat de vaste lijn als onbelangrijk ziet (38%) net iets groter. Het overige deel staat er neutraal in. Vooral niet-werkenden beschikken graag over vaste telefonie: 44%, tegenover 32% van de werkenden. Dit kan te verklaren zijn doordat 65-plussers vaste telefonie het meest belangrijk vinden en een groot deel daarvan niet (meer) werkt. Vooral 65-plussers zien graag nog een vaste verbinding in huis; 59% van deze groep vindt een vaste lijn belangrijk. Van de 18- tot 34-jarigen beschikt een op de vier graag over vaste telefonie.

Bij Pricewise kiest één op de acht huishoudens bij een aanvraag voor een pakket met vaste telefonie. Jeroen Snellen verklaart dit: ,,Wanneer je je oriënteert op een nieuw abonnement, is dat ook het moment om kritisch te kijken naar wat je wel en niet nodig hebt. Vaste telefonie wordt daarbij ook in overweging genomen. En hoewel de mensen die bij Pricewise vergelijken van alle leeftijden zijn, is de leeftijdscategorie jonger dan 65 jaar wel sterker vertegenwoordigd.”

Het aantal aanvragen voor pakketten met vaste telefonie nam het afgelopen anderhalf jaar af. Terwijl die voor pakketten met alleen internet en alleen internet en tv juist toenemen. Snellen daar over: ,,Voor mensen, met name jongeren, die niemand meer kennen die ze regelmatig op de vaste lijn bellen en die zelf nooit een vast nummer hebben gehad, is er geen reden om een abonnement voor vaste telefonie te nemen. Telefonisch contact vindt doorgaans plaats via de smartphone. En ook ouderen weten steeds beter met mobiele telefoons om te gaan.” (Bron: Pricewise.nl)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter