Nieuws
Huygens Hofwijck: pandemie doorstaan

De directie van Huygens Hofwijck heeft het vertrouwen dat de buitenplaats de coronapandemie ongeschonden doorstaat. Dit ondanks forse financiële klappen door coronamaatregelen en de fragiele financiële positie. Dat blijkt uit het jaarverslag 2020.

De inkomsten uit entreegelden kwamen vorig jaar 60 procent later uit dan begroot; uit zakelijke verhuur 75 procent lager. De directie toont zich dankbaar voor de steun vanuit de gemeente en de rijksoverheid. Men noemt de extra donaties die men daar naast mocht ontvangen ‘hartverwarmend’.

Huygens Hofwijck ontving ondanks coronamaatregelen nog 4280 bezoekers: ‘bedroevend weinig’, stelt de directie. Het museum was van 6 april tot 5 juni dicht net als twee weken in november en toen weer vanaf medio december.

De directie gaat ook in op het nieuws dat een tracé voor een openbaar vervoerverbinding Den Haag Centraal – Station Voorburg – (en in de toekomst) Station Zoetermeer mogelijk over de buitenplaats zou lopen. ‘Wij kozen voor het overlegmodel, nodigden de gemeente Den Haag en het bureau Arcadis uit voor gesprekken en bezichtigingen ter plekke. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag lijkt het gevaar voorlopig afgewend te zijn’.

Over 2020 maakte Huygens Hofwijck een winst van 18.608 euro tegenover een winst van 117 euro in 2019. De baten daalden weliswaar met zo’n 42.000 euro; de lasten liepen met bijna 60.000 euro terug door minder uitgaven voor personeel, energie, tuinonderhoud en huisvesting in het algemeen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter