Nieuws
Voorlopig kapverbod toekomstig VRC-terrein

Er mag voorlopig geen boom meer gekapt worden op het terrein tussen sportcentrum Westvliet en gebouw Marcanto aan de Groene Zoom; het toekomstige thuis van rugbyclub VRC. Dit vanwege de onrust die de kaalslag op het terrein veroorzaakt heeft bij andere gebruikers in de omgeving en mediaberichten.

Zoals Vlietnieuws eerder berichtte werd het terrein, een overwoekerde stortplaats van grond, kaal gemaakt ten behoeve van bodemonderzoek. Dat is nodig om te bepalen of er geen vervuilde grond is gestort die de vestiging van VRC daar in de weg zou zitten. VRC zit nu aan De Star in Leidschendam maar moet daar weg wegens woningbouw.

De afgelopen 20 jaar is er niets gebeurd op het stuk grond aan de Groene Zoom. Dat heeft onder andere tot een zodanige bomengroei geleid dat er zwaar materieel aan te pas moest komen om die bomen te verwijderen; een tegenvaller voor de gemeente. Bovendien bleek er in het gebied een ‘grondheuvel’ te liggen. Die moet worden afgegraven.

Om tot vestiging van VRC te komen zal het hele stuk grond ontdaan moeten worden van boomwortels en moeten worden geëgaliseerd. Daarna zal er drainage en een laag zand moeten worden aangebracht. Alsdan zou het terrein aangelegd kunnen worden.

Wanneer de bomenkap wordt hervat is nog onduidelijk. Het gaat overigens nog maar om een handvol komen in de hoek bij het Prins Clausplein. De restanten van de reeds gevelde bomen mogen wel weggehaald worden, zo heeft het Raadhuis laten weten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter