Nieuws
Geluid kerkklok nu extreem laag; vragen CDA

Het geluid van de kerkklok in de Sint Martinuskerk, Oosteinde Voorburg, is nu extreem laag. Voor mensen op straat zijn bij het langsrijden van een auto de tonen van de klok niet meer te horen. Maar ook zonder verkeer is het gekraak van het klokmechanisme beter te horen dan het klokgeluid zelf.

Zoals bekend moest het kerkbestuur het geluid van de klok dempen na klachten van omwonenden en een ingrijpen van gemeente en de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Door de ingrepen slaat de klok nu ook onregelmatig. Op sommige uren geeft hij minder slagen dan zou moeten. Er mag overigens nog wel op volle sterkte geluid worden als wordt opgeroepen voor een godsdienst, bruiloft of begrafenis.

Inmiddels hebben de CDA-gemeenteraadsleden Jan Hendriks en Stijn Strous vragen aan B&W gesteld over alle verwikkelingen rond het geluid van de kerkklok:

1. Is het college van B&W bekend dat op last van de Omgevingsdienst Haaglanden de kerkklokken van de Sint Martinuskerk na ruim 100 jaar niet meer luiden?

2. Is het college van B&W met de leden van de CDA-fractie en de overgrote meerderheid van de buurtbewoners van mening dat het luiden van de klokken van deze markante kerk in het dorpshart van Voorburg onderdeel uitmaken van een cultureel erfgoed dat bewaard moet blijven?

3. Is het college van B&W met de leden van de CDA-fractie van mening dat bewoners die klagen over overlast redelijkerwijs hadden kunnen weten dat zij in de nabijheid wonen van een prachtige kerk die al 75 jaar de klokken op gezette tijden luidt? En dat het tot zwijgen brengen een onredelijke uitkomst is van een klacht bij de omgevingsdienst?

4. Zijn er mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving om een uitzonderingspositie te verlenen die de kerk in staat stelt haar jarenlange traditie voort te zetten? Zo ja, welke zijn deze?

5. Indien er geen juridische middelen zijn, is het college van B&W bereid een bemiddelende rol op te nemen om te komen tot een aanvaardbare oplossing?

6. Is het college van B&W bereid om deze mogelijkheden op zo vroegst mogelijke termijn in gang te zetten en hierover de gemeenteraad te informeren?

7. Is de veronderstelling correct dat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet de tekst voor de vrijstelling van het geluid van kerkklokken bepalend is voor eventuele maatregelen van Omgevingsdienst Haaglanden?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter