Nieuws
‘Thuiswerkhub’ onder andere in Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg hoort tot de achttien gebieden die gebaat kunnen zijn bij een ‘thuiswerkhub’: een flexwerkkantoor voor mensen in loondienst. Dat heeft de provincie Zuid-Holland laten uitzoeken op basis van een idee dat Harm Horstman indiende bij de campagne ‘Slimmer reizen’.

Flexwerkantoren zijn er nu al wel maar dan op toplocaties in grote steden en exclusief bedoeld voor zzp’ers, startende ondernemers en kleine bedrijven. Volgens Harm Horstman is in de coronacrisis gebleken dat thuiswerken direct een bijdrage levert aan het reduceren van het aantal gereden kilometers, terugdringen van files en daarmee een significante reductie van de CO2-uitstoot. Daarnaast zijn er veel bijkomende voordelen waaronder minder reistijd, minder kans op ongelukken en mogelijk ook een afname van autobezit.

Toch is thuiswerken lang niet altijd ideaal bijvoorbeeld door de aanwezigheid van kleine kinderen of het ontbreken van de juiste faciliteiten. Thuiswerkhubs bieden een oplossing voor forensen die in loondienst werken en die woonachtig zijn in een plaats waar weinig OV-aanbod is (dorpen en randgemeenten), waardoor reizen per auto altijd minimaal twee keer sneller is dan reizen met het openbaar vervoer, zelfs tijdens de spits als er files zijn.

De thuiswerkhub is een professionele kantooromgeving. Doordat kwalitatief goed internet vrijwel over in Nederland beschikbaar is, is het creëren van een thuiswerkhub op veel plaatsen relatief gemakkelijk te doen. Leegstaande panden kunnen hiervoor prima worden gebruikt. Dat kunnen leegstaande winkels zijn, maar ook andere leegstaande panden zoals banken, horecagelegenheden, autoshowrooms et cetera, aldus Horstman.

‘Het is dus ‘Slimmer Reizen’ door juist niet, minder of op een ander tijdstip te reizen. Als zo’n 10 tot 20 procent van de forenzen met een kantoorbaan dat zou doen, dan zullen de files tijdens de spits enorm afnemen. Wat ervoor zal zorgen dat de doorstroming voor andere weggebruikers, zoals mensen waarvoor in de buurt van huis werken geen optie is en vrachtverkeer, veel beter wordt’.

‘Een leuke bijkomstigheid is dat met de komst van thuiswerkhubs nieuw leven gaat ontstaan in steeds stiller wordende dorpscentra. Er zal opnieuw roering ontstaan, omdat forensen vaker in het dorp blijven om te werken en daar tussen de middag en na het werk meer tijd door gaan brengen in de omgeving van de thuiswerkhubs. Kortom WIN-WIN-WIN voor iedereen en het milieu’.

De provincie heeft het concept ‘thuiswerkhubs’ met Harm verder uitgewerkt in een studie. Daaruit bleek dat er minimaal 18 gebieden gebaat kunnen zijn bij zo’n hub. Wat deze gebieden gemeen hebben, is dat er relatief veel mensen wonen en er relatief weinig arbeidsplekken zijn. Dat maakt een thuiswerkhub onderscheidend van de huidige flexwerkplekken die al langere tijd worden aangeboden in grote steden.

Daarnaast is het openbaar vervoer op deze plekken vaak minder aantrekkelijk dan in de rest van Zuid-Holland, waardoor mensen geneigd zijn om met de auto naar het werk te reizen. Door juist op deze plekken thuiswerkhubs aan te bieden, kunnen files worden voorkomen en reiskosten en CO2-uitstoot worden bespaard. Hiermee kan een thuiswerkhub aanzienlijk bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen en de doorstroming op onze wegen.

De provincie gaat het gesprek aan met gemeenten waar thuiswerkhubs grote kansen bieden voor werknemers, werkgevers en het milieu. Ook onderzoekt de provincie hoe de eigen werknemers op slimme manieren kunnen blijven werken. Hierbij wordt onder andere onderzocht of er kantoorruimte kan worden uitgewisseld met andere overheidsorganisaties.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter