Nieuws
Twijfels over camerasysteem Huygenskwartier

Ondernemers in het Huygenskwartier constateren een sterke toename van scooters en ander gemotoriseerd verkeer in het voor dit verkeer verboden gebied. De bestuurders zijn kennelijk niet meer bevreesd voor boetes die zij op grond van camerabeelden zouden kunnen krijgen. De ondernemers verklaren dat door gebrek aan menskracht bij de gemeentelijke dienst handhaving die de camerabeelden moet bekijken en moet beoordelen of er een bon wordt uitgeschreven.

De camera’s werden begin 2019 als proef opgehangen. Aan het einde van dat jaar berichtten B&W aan de gemeenteraad dat het systeem succesvol was geweest. Het aantal brom- en snorfietsers dat door het Huygenskwartier reed was gedaald van 160 naar 48 per dag. Er waren 4500 boetes uitgeschreven waarvan 2500 aan brom- en snorfietsers. Formeel is echter nooit besloten de proef door te zetten dan wel het systeem permanent te maken.

In antwoord op vragen laat een woordvoerster van B&W weten dat er pas dit najaar een rapport komt over de werking van het camerasysteem in 2020. Alsdan zal pas blijken of de effectiviteit van het systeem is afgenomen zoals ondernemers in het Huygenskwartier constateren. Het rapport zal ook mogelijke oorzaken moeten aangeven.

Op de vraag of de afdeling handhaving het nog wel aankan en of daar geen extra mensen nodig zijn voor het beoordelen van de camerabeelden kwam in beide gevallen als antwoord: ‘Deze vraag kan pas na de evaluatie worden beantwoord’.

Eind 2019 gaven B&W te kennen dat er bij de diverse toegangen tot het Huygenskwartier verkeersdrempels kwamen. Dit ter vervanging van de pollers. De drempels zijn er tot nu toe niet gekomen. De pollers zijn omlaag gezet en uitgeschakeld.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter