Nieuws
Omwonenden Mall: blauwe zone / parkeren met vergunning

Omwonenden van de Mall willen de parkeeroverlast door bezoekers van het winkelcentrum in hun wijken tegengaan door invoering van een blauwe zone (33,7 procent) en/of parkeren met vergunning (32,6 procent).

Dat is gebleken uit een door de gemeente gehouden onderzoek onder omwonenden. Er er werd een vragenformulier gezonden aan 4639 adressen. Er kwamen 1360 volledig ingevulde formulieren terug en zo’n 150 deels ingevulde.

In antwoord op de vraag wanneer het moeilijk was een parkeerplek te vinden antwoordde 50 procent zaterdag overdag, 44,7 procent zaterdagavond en 44,3 procent door de week ‘s avonds waarbij donderdag niet werd meegeteld. Als reden daarvoor werd door dik 60 procent het gebrek aan parkeerplekken genoemd.

Van degenen die het formulier invulden gaf 69,4 procent aan te verwachten dat het parkeerprobleem in de toekomst gaat toenemen; op dezelfde of andere momenten. Het onderzoek werd gehouden tussen 9 februari en 29 april; de Mall ging pas 18 maart volledig open.

Bij invoering van de blauwe zone zouden bewoners gratis een ontheffing moeten krijgen, zo gaven de deelnemers aan het onderzoek aan. De blauwe zone zou de hele week moeten gelden tussen 9-19 uur (41,6 procent) of 10-17 uur (22,3 procent). Het parkeren met vergunning zou voor bewoners van omliggende wijken ook gratis moeten zijn.

Andere maatregelen die werden genoemd:

– parkeervakken op naam, kenteken, adres,

– parkeervakken afsluiten met slagbomen,

– parkeerverbod op plaatsen waar parkeren tot veel overlast leidt,

– borden met parkeerregels,

– meer handhaving zijdens de gemeente,

– parkeren bij ziekenhuis Antoniushove gratis maken,

– parkeren bij de Mall gratis houden,

– stimuleren gebruik fiets.

Van degenen die aan het onderzoek meededen gaf 27,8 procent aan dat er helemaal geen maatregelen tegen het parkeren van Mall-bezoekers in hun wijk of straat genomen moesten worden.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter