Mening
U zegt het maar: Nu ineens toch?

De plannen voor de aanleg van een leiding die restwarmte vanuit de Rotterdamse haven naar Leiden brengt zijn niet nieuw. Ze zijn al enige jaren in ontwikkeling.

De leiding zou moeten aftakken van een pijp die vanuit Vlaardingen naar Den Haag loopt via Rijswijk.

Logischerwijze zou de leiding op weg naar Leiden dus door Leidschendam-Voorburg moeten gaan lopen.

Het gebruik van restwarmte is een onderdeel van de energie omwenteling. Weg van fossiele brandstoffen, naar hernieuwbare. Dus geen gas meer voor verwarming maar, bijvoorbeeld, restwarmte.

Leidschendam-Voorburg moet ook mee in de energie omwenteling. Tot nu toe had de gemeente echter geen enkele belangstelling voor de restwarmte-verbinding Rijswijk – Leiden.

Ooit werd er wel eens gehint op het gebruik van een warmteleiding die Den Haag naar Mariahoeve zou leggen, maar verder ook niet. In tegendeel: Leidschendam-Voorburg opteerde voor kleinschalige voorzieningen per wijk.

Toen de provincie Zuid-Holland eerder dit jaar bekend maakte de aanleg van de leiding tussen Rijswijk en Leiden in eigen hand te nemen – waarbij gemeentelijke bestemmingsplannen worden uitgeschakeld – protesteerden B&W van Leidschendam-Voorburg.

Nu, midden in de zomerse vakantieperiode, zijn de bewoners van het Raadhuis plots bijgedraaid. De gemeente doet via de eigen kanalen plots officieel kond van de leiding en rept zelfs over een aansluiting erop van Leidschendam-Voorburg.

Kennelijk zijn er binnen het gemeentebestuur wat mensen die het licht hebben gezien. Die begrijpen dat de leiding er hoe dan ook komt en je die kans beter kunt pakken. Dat maakt trouwens een positieve indruk daar waar je de komst van windturbines en velden vol zonnepanelen, waar de Regionale energiestrategie over spreekt, afwijst. Een strategie waaraan je als gemeente nota bene zelf hebt meegewerkt.

Eieren voor je geld kiezen, heet zoiets. Vreemd alleen dat dat zo geheimzinnig moet gaan. Alsof ‘men’ dat vooral niet in de gaten mag hebben. Maar ja, op het gemeentehuis hebben ze wel vaker een onverklaarbare hang naar geheimhouding.

(Naam inzender bij redactie bekend)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter