Nieuws
Stadsbeheer heeft te weinig mensen

De gemeentelijke dienst Stadsbeheer kampt met ‘structurele verminderde capaciteit en inzetbaarheid’. Dit komt door veroudering van het personeelsbestand en ziekte. Dat staat in ‘Visie op buitendienst Stadsbeheer Leidschendam-Voorburg’.

De visie is door B&W aan de gemeenteraad gezonden. B&W noch de gemeenteraad hebben echter besloten maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door meer geld voor Stadsbeheer uit te trekken.

Desgevraagd weigert een woordvoerster van B&W om aan te geven hoeveel mensen er bij Stadsbeheer werken en hoe de verdeling van de mensen er over Voorburg, Leidschendam, Stompwijk uitziet.

De gemeente krijgt dagelijks talloze meldingen van inwoners die zich beklagen over het groenbeheer en de toestand van de openbare ruimte. Ook bij Vlietnieuws komen daarover regelmatig signalen binnen.

Leidschendam-Voorburg kent in de vorm van Stadsbeheer een eigen buitendienst die diverse taken verricht in de openbare ruimte, waaronder groenonderhoud, onderhoud verhardingen, onderhoud rioleringen en een schone leefomgeving. Sinds 2010 is er echter een beleid ingezet om steeds minder zelf te doen en steeds meer uit te besteden.

In de Visie op buitendienst Stadsbeheer Leidschendam-Voorburg wordt geconstateerd dat ‘verandering van klimaat, waaronder hete zomers, zachte winters en zware regenval, zal vragen om een andere inrichting en/of aanpassing van het bestaande groen inclusief aangepast beheer en onderhoud. Door de verlenging van de groeiperiode is tevens aanpassing op inzet en frequentie nodig om ons waardevol groen te behouden’.

‘Stadsbeheer is medeverantwoordelijk om de gemeente tot een groene en duurzame woonstad te ontwikkelen. Het stimuleren van een gezond-, woon- en leefklimaat en daarbij te streven naar een CO2-neutrale en aardgas loze gemeente in 2050. vraagt ook om extra inzet en dus capaciteit. Ook gewijzigde inzichten in het gebruik en inrichting van de openbare ruimte naar aanleiding van de corona crisis, zullen extra capaciteit vragen’.

Tot nu toe heeft Stadsbeheer er geen mensen bij gekregen. Wel wordt het vaste personeelsbestand aangevuld met mensen die ingehuurd worden van het sociale werkbedrijf Binnenbaan (voorheen DSW). Die worden vooral ingezet bij opruimen zwerfafval, schoffelen en aanpak grofvuil.

Voor het onderhoud van openbaar groen staat 2,56 miljoen euro in de gemeentelijke begroting. Voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte in totaal 6,3 miljoen euro. De gemeente kent circa 35.000 bomen, 1,65 miljoen vierkante meter gras en 0,9 miljoen vierkante meter beplanting.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter