Mening
Blog: Politici

Politici, of mensen die daar voor door willen gaan, zijn er meesters in de waarheid anders, veelal rooskleuriger, voor te stellen dan die eigenlijk is.

Afgelopen maandag schreef GroenLinks-fractieleider in de gemeenteraad, Marie-Christine van der Gronde, bij Vlietnieuws over de sociale woningbouw.

GroenLinks ligt wat die sociale woningbouw betreft onder vuur. De partij besloot ooit tegen elk bouwproject in de gemeente te stemmen als niet minstens 30 procent van die bouw in de sociale sector plaatsvond.

Dat deed de partij ook, dat tegen stemmen, totdat men in het najaar van 2020 toetrad tot de coalitie van (toen nog) VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP. Daarna verliet de partij dat pad een ging men akkoord met bouwplannen waarin minder of helemaal geen sociale woningbouw meer zat.

Het leverde, en levert, de partij veel kritiek op. Binnen GroenLinks wordt nu erkend dat men zich met het starre standpunt inzake 30 procent sociale woningbouw ‘in de voet heeft geschoten’. En dat het niet echt handig was dat standpunt in te nemen. ‘Eens en nooit meer’, zo klinkt het.

In de gemeenteraad verdedigden vertegenwoordigers van GroenLinks zich door te stellen dat men zich loyaal binnen de coalitie wilde opstellen, dat er dankzij GroenLinks-wethouder Floor Kist sprake was van een versnelling van de sociale woningbouw, en dat de 30 procent alleen gold voor ‘nieuwe’ bouwprojecten.

Je loyaal opstellen betekent echter niet klakkeloos akkoord gaan. Je kunt ook proberen je partners van jouw ideeën te overtuigen. Van een hoger tempo in de sociale woningbouw is tot nu toe niets gebleken. Er zijn op papier plannen genoeg maar die waren er ook zonder GroenLinks. En wat ‘nieuw’ en ‘oud’ betreft, GroenLinks stemde tegen élk bouwproject zonder 30 procent sociale woningbouw.

Onder de vorige coalitie waar GroenLinks inzat (2015-2018 met GBLV, D66 en PvdA) werd er geen enkele sociale woning gerealiseerd. Wethouder Floor Kist, die er ook toen al zat, lanceerde wel plannen voor die sociale woningbouw: Rijnlandlaan Voorburg, Overgoo Leidschendam, De Star Leidschendam.

Daarvan is nu alleen de Rijnlandlaan (48 woningen) gerealiseerd. De bewoners zijn daar rond de jaarwisseling 2020-2021 ingetrokken. Overgoo en De Star bestaan nog steeds alleen op papier. Datzelfde geldt voor andere locaties en aantallen sociale woningen die de fractieleider van GroenLinks in haar stuk noemde.

‘Sociale woningbouw, politiek van de lange adem’, concludeert Marie-Christine van der Gronde. Dat klopt. Projectontwikkelaars zien er niets in (te weinig op te verdienen) en woningcorporaties hebben geen geld.

Maar blaas dat niet zo hoog van de toren. In de periode 2015-2018 werden er 750 sociale woningen voor 2025 ‘beloofd’. Later werd dat 2030. In deze coalitie hebben drie wethouders zich met sociale woningbouw bezig gehouden: Juliette Bouw (CDA), Jan Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) en Floor Kist.

Alle drie schermden en schermen ze voortdurend met locaties, aantallen en jaartallen. Maar het blijft gebakken lucht zolang er geen woning feitelijk wordt gebouwd en wordt bewoond. En dat zal tijdens deze coalitie met GroenLinks erin ook niet meer lukken, dat bouwen en bewonen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter