Nieuws
GBLV hekelt bomenkap voor bodemonderzoek

GBLV-gemeenteraadslid Maurice Hartsinck is allerminst te spreken over de grootschalige bomenkap die aan de Groene Zoom (sportpark Westvliet) heeft plaatsgevonden ten behoeve van bodemonderzoek. Uit dat onderzoek moet blijken of ter plekke een nieuw terrein voor rugbyclub VRC aangelegd kan worden. Die moeten aan De Star (Leidschendam) weg wegens woningbouw.

Hartsinck heeft een achttal vragen aan B&W over de zaak gesteld. ‘Hoeveel bomen zijn er gekapt voor het bodemonderzoek? Hoeveel bomen zijn er op en rondom het terrein behouden? Zijn er meer bomen gekapt dan absoluut noodzakelijk voor het bodemonderzoek? Is het college van B&W voornemens elders bomen te herplanten voor de gekapte bomen? Zo ja, waar?’

‘Als uit het bodemonderzoek blijkt dat er niet gebouwd kan worden, wat is het college van B&W dan van plan met het braakliggende terrein? Zodra het terrein volledig gereed is gemaakt, wordt het bodemonderzoek direct uitgevoerd. Wat is de reden dat het terrein volledig gereed gemaakt moet worden voordat het onderzoek uitgevoerd wordt? Wat zijn de kosten van de kap, de Quick scan, het gereedmaken van het terrein en het bodemonderzoek? Zijn de uitgevoerde kapwerkzaamheden in de gemeente Den Haag vergunningplichtig en is een dergelijke vergunning aangevraagd en verkregen voordat de werkzaamheden waren gestart?’

Sportpark Westvliet ligt binnen de grenzen van de gemeente Den Haag. Gebruiksrecht heeft echter Leidschendam-Voorburg.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter