Nieuws
Voorburgse flats gaan mogelijk verdwijnen

De gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg werken samen aan een plan voor het gebied tussen de Laan van Nieuw Oosteinde, Nicolaas Beetslaan, het water en de spoorbaan Amsterdam-Rotterdam. Het omvat een Tinq tankstation, garage Wittebrug en een tweetal flats (Nicolaas Beetslaan 5-99). Rond de jaarwisseling wordt er een intentieovereenkomst getekend met als doel een haalbaarheidsonderzoek te starten.

In het verleden hebben B&W heftig gereageerd toen bleek dat Den Haag bij de bouwplannen voor het Centraal innovatie district (CID, driehoek tussen de stations HS, CS en Laan van Nieuw Oost Indië) ook dit deel van Voorburg wilde betrekken. Dat bleek onder andere uit kaarten die Den Haag over CID uitbracht. Leidschendam-Voorburg liet de buurgemeente daarop weten dat men niet over Voorburg ging.

Eerder dit jaar uitte wethouder Floor Kist nog kritiek op de Haagse voornemens langs de grens van Leidschendam-Voorburg. Nu is daar niets meer van over, zo blijkt uit een verklaring van een woordvoerster van de gemeente. ‘Wethouder Kist is inderdaad kritisch over initiatieven van de gemeente Den Haag waar inwoners van Voorburg geen betrokkenheid bij hebben. In dit plan worden daar nu stevige afspraken over gemaakt. Maar het plan biedt kansen voor het toevoegen van woningen die hard nodig zijn in de regio. Rondom een station is conform onze bouwsteen groene woongemeente een voor de hand liggende locatie om dit te doen. Het moet zich allemaal wel (enigszins) verhouden tot de aangrenzende wijken in Leidschendam-Voorburg en Den Haag’.

Bij de gemeente ligt al een jaar een particulier initiatief voor herontwikkeling van de plek waar nu het tankstation en de garage zijn. Daar zouden woningbouw en andere voorzieningen moeten komen. Wat precies wordt nog onderzocht. Het nieuws dat er iets met het tankstation en de garage ging gebeuren werd enkele maanden geleden door Den Haag bekend gemaakt.

In antwoord op de vraag wat B&W ervan vinden dat de buurgemeente dat deed zegt de woordvoerster: ‘Bij de ontwikkeling van Station Laan van NOI en omgeving wordt intensief samengewerkt op inhoudelijk en bestuurlijk niveau tussen de gemeente Den Haag en de gemeente Leidschendam-Voorburg en een aantal ontwikkelende partijen (waaronder NS Vastgoed en Dura Vermeer)’.

Dat daarbij ook het gebied waar twee flats staan wordt betrokken, krijgt dit commentaar: ‘Het is een ambitieuze visie op de toekomst van dit belangrijke OV-knooppunt in de regio. Het biedt veel kansen en er zijn zeker ook aandachtpunten. In het komende planvormingsproces krijgt dit alles veel aandacht. De TINQ locatie grenst aan dit gebied. Dat biedt kansen om dat in zijn geheel op te pakken’.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter