Nieuws
Onrust bij flatbewoners Nicolaas Beetslaan

De gemeente is in gesprek met initiatiefnemers over de herontwikkeling van de plek waar nu het Tinq-tankstation en de garage Wittebrug zijn gevestigd aan de Laan van Nieuw Oosteinde 293 Voorburg. Bij dat gesprek gaat het niet om de herontwikkeling van het gebied daar achter waar twee flats staan (Nicolaas Beetslaan 5-99).

Dat heeft een woordvoerster van de gemeente laten weten naar aanleiding van onrust die bij de bewoners van de flats is ontstaan na berichtgeving van Vlietnieuws dat ook hun woningen mogelijk gaan verdwijnen. ,,Er is onrust bij de bewoners ontstaan. Wij zijn niet op de hoogte van die plannen’’, aldus Lisette van den Brand, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. ,,Wij zijn blij dat u er zo bovenop zit.’’

De bewoners hebben voor de zomer wel een brief ontvangen inzake de Tinq-locatie. Daarin werd het stuk waar de flats staan, niet genoemd. Dat er voor de Tinq-locatie andere plannen lagen berichtten B&W van Den Haag als eersten aan hun gemeenteraad ook al ging het om een gebied dat behoort tot Leidschendam-Voorburg.

De Haagse informatie vormde onderdeel van de plannen voor grootschalige herontwikkeling van het gebied rond station Laan van Nieuw Oost Indië. Op kaarten die de gemeente Den Haag daarover eerder publiceerde staat ook de plek van het Tinq-tankstation en de flats aan de Nicolaas Beetslaan.

Op de vraag ‘Wat vindt de gemeente van de Haagse voornemens inzake dit gebied tot aan het water van de Staringkade?’ liet de gemeente Leidschendam-Voorburg Vlietnieuws deze week weten: ‘Het is een ambitieuze visie op de toekomst van dit belangrijke OV-knooppunt in de regio. Het biedt veel kansen en er zijn zeker ook aandachtspunten. In het komende planvormingsproces krijgt dit alles veel aandacht. De TINQ locatie grenst aan dit gebied. Dat biedt kansen om dat in zijn geheel op te pakken’.

Nu, na het ontstaan van de onrust, bericht de woordvoerster van de gemeente: ‘De Tinq-locatie en de flats aan de Nicolaas Beetslaan liggen op grondgebied van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dus daar gaat het bestuur van de gemeente Leidschendam-Voorburg over’. Overigens is de strook groen tussen de spoorbaan, het Tinq-tankstation, de garage en de flats, Haags grondgebied.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter