Nieuws
Plan voor duurzaam bouwen

B&W willen projectontwikkelaars aanzetten tot duurzaam bouwen in de gemeente. Dat blijkt uit een notitie die wethouder Jan Willem Rouwendal heeft gepresenteerd. Het stuk ligt, zo is het plan, tussen 10 november en 22 december voor eenieder ter inzage. De gemeenteraad zou het dan begin 2022 moeten vaststellen.

Rouwendal hanteert vier principes bij de bouw: toekomstbestendig, met oog voor de omgeving, kwalitatief goed, circulair (hergebruik van materialen; geen afval) en biobased (met biologische materialen zoals hout).

Nieuwbouw moet energieneutraal zijn en voldoen aan de eisen van de energie omwenteling. Per project moet er een energievisie liggen. Bouwmachines zijn elektrisch. Er wordt gewerkt met groene daken en gevels. Water moet op de bouwplek zelf worden opgevangen. Verharding is waterdoorlatend. Zo niet dan moet er een gelijke oppervlakte aan groen of water zijn.

Bij de bouw moeten maatregelen genomen ten bate van fauna en biodiversiteit. Oplaadpunten voor elektrische auto’s en veilige fietsenstallingen zijn onderdelen van de bouw. Bij nieuwbouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds bestaande gebouwen en hergebruikte materialen. Er komt een materialenpaspoort per project.

Woningen zijn levensloopbestendig (dus ook voor ouderen geschikt). De panden moeten zo flexibel zijn opgezet dat ze later ook een andere functie kunnen krijgen. Ook het vervangen van bouwmaterialen moet mogelijk zijn.

Bij bestaande bouw legt de wethouder een koppeling met de energie omwenteling: (isoleren, van het gas af, aanbrengen zonnepanelen), groene daken en gevels, geen regenwater meer het riool in.

Verder rept Rouwendal voor bestaande bouw over het maken van schaduwplekken tegen hittestress, laadpalen, deelauto’s en scooters, nesten voor vogels en vleermuizen, doorgangen voor egels en hergebruik van materialen bij sloopwerkzaamheden.

De duurzaamheidsmaatregelen moeten per plek afgewogen worden tegen de mogelijkheden en de kosten. Volgens de wethouder betekent meer duurzaamheid een langere levensduur van panden, lagere exploitatie- en onderhoudskosten en er ontstaan maatschappelijke baten.

In de gemeente wil de bestuurder een bouwhub vestigen: een plaats waar bouwmaterialen en installaties voor hergebruik beschikbaar zijn.

Het eerste proefproject met duurzaam bouwen zou in 2022 moeten starten, aldus Rouwendal. Hij wil bestaande computerprogramma’s GPR Bouw (individuele projecten) en GPR Stedenbouw (gebieden) gaan gebruiken om minimale prestaties vast te leggen waaraan ontwikkelaars en bouwers zich moeten houden.

Daarnaast denkt de wethouder aan subsidies, speciale leges voor ‘groene’ bouwprojecten en een bekostiging van studies over meerkosten van duurzaam bouwen. De gemeente zelf wil het goede voorbeeld gaan geven als opdrachtgever bij bouwprojecten en bij het eigen onroerend goed.

De uitvoering van alle voornemens laat Rouwendal aan een volgend college van B&W over dat na de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022 aantreedt. Dat zal ook voor de financiering van alle voornemens moeten zorgen.

De gemeente wil in 2050 CO2-neutraal zijn en een circulaire (bouw)economie hebben. Tot 2040 zouden er 4500 tot 5000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter