Nieuws
Toch onderzoek bodem Meeslouwerplas

Aannemer BAM Infra gaat onderzoek doen naar de milieuhygiënische toestand van de bodem van de Meeslouwerplas in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Via de BAM is daar gedurende meer dan tien jaar baggerslib gestort. Dat slib was ook vervuild met allerlei stoffen die later in het water werden gemeten.

Onderzocht wordt nu de bovenste halve meter van de bodem. Het speurwerk gaat twee maanden duren. Hoogheemraadschap Rijnland heeft BAM Infra om het onderzoek gevraagd. Eerder keerden alle bevoegde instanties zich nog tegen een bodemonderzoek.

Het bodemonderzoek wordt al jaren bepleit door Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, het Recreatiecentrum Vlietland B.V. en de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten om de oorzaak van de watervervuiling in de plas vast te stellen.

Dat het onderzoek er nu toch komt heeft gedeputeerde Anne Koning Provinciale Staten laten weten. Ondertussen is in watermonsters die vlak voor de zomer zijn genomen, te veel ammoniak en koper gevonden. In maart zat er te veel zink, koper, nikkel en chroom in het water. Volgens de gedeputeerde is er echter geen ‘actie’ nodig.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter