Nieuws
Omwonenden Diaconessenhuis willen sociale woningbouw

Op de plek van het Diaconessenhuis, Fonteynenburghlaan Voorburg-West, moeten na sloop van dat ziekenhuis sociale woningen, woningen voor starters, senioren en mensen die zorg nodig hebben, komen. Dat hebben omwonenden kenbaar gemaakt tijdens een informatieavond over de ontwikkelingen rond het ziekenhuis.

De Reinier de Graafgroep gaat het ziekenhuis komend jaar verkopen aan een projectontwikkelaar. Begin 2022 stopt de zorg in het ziekenhuis. Daarna is er actief leegstandsbeheer voorzien om verloedering en andere negatieve ontwikkelingen te voorkomen.

Het is de bedoeling dat er na sloop van het ziekenhuis een ‘significant’ aantal woningen op deze plek komen. Die mogen alleen op het fundament van het ziekenhuis (18.000 vierkante meter) gebouwd worden. De grond daar buiten mag niet aangetast worden omdat daar ooit de Romeinse stad Forum Hadriani was gelegen.

Behalve woningbouw wordt gedacht aan kleinschalige werkruimten, zorgvoorzieningen en kleine commerciële voorzieningen; detailhandel, een supermarkt en horeca uitgesloten (te veel concurrentie voor reeds bestaande zaken). Het groen rondom het huidige ziekenhuis blijft behouden en wordt eventueel met recreatieve voorzieningen verrijkt.

Op de informatieavond werd gewezen op gemeentelijke regels die bepalen dat 30 procent van de te bouwen woningen in de sociale sector (huur tot 750 euro) moet vallen en 20 procent in het middensegment (huur 750 tot 1000 euro, koop onder 314.000 euro). De rest zou dan hoge huur en dure koop worden. Omwonenden drongen erop dat aandeel sterk te beperken vanwege de samenstelling van de wijk, de woningnood en andere maatschappelijke overwegingen.

Begin 2022 wil de gemeente een zogenoemde kavelambitie presenteren: een stuk met spelregels en afspraken waaraan de ontwikkelaar zich moet houden als die met het gebied aan de slag gaat. Nadat de gemeenteraad dat stuk heeft geaccordeerd kan de Reinier de Graafgroep het verkoopproces starten. Met omwonenden wordt na de informatieavond van gisteren nog twee maal gesproken over hun wensen en verlangens voor het gebied. Die worden in de kavelambitie verwerkt. (foto Mary Berkhout)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter