Nieuws
Vragen over bouwplan Tinq-tankstation/Nicolaas Beetslaan

GBLV-gemeenteraadslid Monica Velù wil van B&W precies weten hoe het zit met de woningbouwplannen voor het gebied rond station Laan van Nieuw Oost Indië, Tinq-tankstation en Nicolaas Beetslaan. Aanleiding vormen publicaties van Vlietnieuws.

‘Via de media krijgt onze fractie de informatie dat het college de samenwerking onderzoekt met de gemeente Den Haag rond Laan van NOI/Nicolaas Beetslaan inzake woningbouwplannen (intentieverklaring op handen). Hoe moeten wij dit onderzoek zien in verhouding tot de Bouwsteen Groene woongemeente en de eenzijdig door de het college van B&W opgelegde prioriteiten voor het jaar 2021’, zo stelt het raadslid.

Velù stelt daarom een groot aantal vragen:

– Sinds wanneer is het college van B&W in gesprek met de gemeente Den Haag over bouwplannen op grondgebied van de gemeente Leidschendam-Voorburg,

– Denkt het college van B&W nu anders over het betrekken van de gemeente Den Haag bij deze plannen dan een jaar geleden en waarom is dat,

– Bij welke gemeente ligt nu het initiatief tot deze plannen,

– Wat is de rol van de gemeente Den Haag en wat is de rol van onze gemeente,

– In de bouwsteen Groene woongemeente staat vermeld voor welke doelgroepen extra aandacht voor moet zijn. Deze opsomming is bij unaniem (door de gemeenteraad) aangenomen amendement met ‘studenten’ uitgebreid en betreft: ‘Dat gaat om de huisvesting van jongeren, starters, senioren, kwetsbare inwoners, statushouders, studenten en spoedzoekers’. In de toelichting bij het amendement wordt expliciet verwezen naar Voorburg-Noord en Bovenveen. Aan welke doelgroepen wordt bij de betreffende ontwikkelingsplannen gedacht,

– Wordt uitvoering gegeven aan het amendement als het gaat om studentenhuisvesting in het ontwikkelgebied? En op het grondgebied van welke gemeente ligt nu het ontwikkelgebied,

– Aan wat voor voorzieningen wordt momenteel gedacht op de locatie Tinq-tankstation en het garagebedrijf,

– In Vlietnieuws en de Voorburgse Krant zijn tegenstrijdige berichten verschenen waarbij in de eerste woningen aan de Nicolaas Beetslaan gesloopt worden en in de tweede publicatie dit wordt tegengesproken. Wat is nu aan de orde en worden de bewoners op de hoogte gehouden en met hun in gesprek gegaan,

– Wat is het huidige aantal woningen in het gebied en hoeveel procent betreft huurwoningen en hoeveel procent koopwoningen,

– En van hoeveel woningen is sprake bij nieuwbouw en waar blijven de huidige bewoners dan,

– Hoe verhoudt de medewerking van de gemeente aan deze planontwikkeling zich tot de eenzijdig door het college van B&W vastgestelde prioriteiten voor 2021? Is er budget en capaciteit beschikbaar om tot het eind van dit jaar aan deze ontwikkeling medewerking te verlenen? Welke projecten lopen door inzet van gemeentelijke capaciteit in dit project vertraging op?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter