Mening
Blog: Urgentie

(In de serie maandelijkse columns van fractieleiders in de gemeenteraad dit maal een bijdrage van Frank Rozenberg, fractieleider GBLV)

Wat zijn zoal de problemen waar we in Nederland mee te maken hebben? De coronacrisis, het klimaat, de oververhitte woningmarkt, Afghanen die ons behulpzaam zijn geweest maar die we niet weten te evacueren, de georganiseerde criminaliteit die alles lijkt te willen vermoorden wat haar in de weg staat en een politieke crisis.

De reguliere landelijke partijen sluiten elkaar in allerlei vormen uit. De consequentie: na de verkiezingen voor de Tweede Kamer is er nog steeds geen nieuw kabinet is.

Bij de aanpak van de coronacrisis zwabbert het alle kanten op. De coronasteun wordt afgebouwd en de horeca, cultuur- en evenementensector blijven in het verdomhoekje zitten. Dat geldt natuurlijk weer niet voor één evenement waar ‘we’vervolgens wel een fantastisch resultaat halen. Gratis het Wilhelmus zingen leidt daarbij tot tranen die moeten worden weggepinkt. Eigenlijk is dat jammer. Het geeft voer aan de neoliberale simpeldenkers die nu waarschijnlijk zeggen: ,,Zie je wel, de cultuursector kan best zonder subsidie of vergoeding voor geleverde diensten. Kijk maar naar Davina Michelle die helemaal gratis (!) het Wilhelmus ten gehore bracht.”

Je zou verwachten dat de reguliere landelijke partijen, gelet op de problemen waar we voor staan, zich met spoed richten op het belang van burgers en bedrijven en een kabinet vormen. Mevrouw Mariette Hamer heeft hen daar als informateur niet van kunnen overtuigen. Het zoeken naar een slagvaardig kabinet blijkt een hoog gehalte te hebben aan ‘als jij mijn vriendjes niet leuk vindt, dan vind ik jouw vriendjes ook niet leuk’.

In onze gemeente lijkt de urgentie ook ver te zoeken. De gemeenteraad en het college hebben er een behoorlijk lange vakantieperiode opzitten. De eerste reguliere beeldvormende vergadering staat pas volgende week dinsdag gepland. Drie weken later is er dan pas een raadsvergadering. Het is dan ook weer zo’n beetje tijd voor de herfstvakantie. Daarna is de koek grotendeels op, omdat de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 met rasse schreden naderen.

De woningnood, de bereikbaarheid en het voorkomen van overlast in de omliggende woonwijken van de Mall zijn dan nog niet opgelost. Het is ook zeer de vraag of burgerparticipatie daadwerkelijk beter wordt ingezet en benut. De landelijke partijen die in het college van Leidschendam-Voorburg zitten, zijn wel consequent. Ook bij hen ontbreekt het gevoel van urgentie en daadkracht.

Alhoewel: nu doe ik ze tekort. Op de agenda van het college van B&W stond het voorstel om afscheid te nemen van Elvie. U weet wel: de robot van het servicecentrum. GBLV/Gemeentebelangen heeft dat 2 of 3 jaar geleden al voorgesteld. Elvie was een leuke gadget. Van gadgets en rages moet je alleen tijdig afscheid nemen. Nu zijn we twee jaar en waarschijnlijk tienduizenden euro’s verder en heeft het college met heel veel daadkracht besloten dat het doek voor Elvie valt. Echt een daadkrachtig besluit waar je als woningzoekende of als bewoners in wijken naast de Mall wat aan hebt.

Tot slot: ik wens onze waarnemend burgemeester de heer Jules Bijl heel veel succes, maar ook heel veel sterkte in Leidschendam-Voorburg.

Frank Rozenberg (fractievoorzitter GBLV. Reactie? Mail naar rozenberg@gblv.nl)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter