Nieuws
Inwoners richten BurgerKrachtCentrale op

Vijf inwoners, Marion Langendonk, Annet Weijermars, Jolande Verhoeven, Lodewijk van Vliet en Nina Kok  hebben de BurgerKrachtCentrale opgericht. Doel is dat mensen die zich inzetten voor burgerparticipatie, effectiever kunnen optreden naar de gemeente. Hun kennis en ervaring moet beter worden benut. Dit kan door expertise met elkaar te verbinden. Zo ontstaat burgerkracht: een levendig netwerk dat burgerparticipatie vanuit het perspectief van de inwoners versterkt. Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Vlietwensen.

De website van de BurgerKrachtCentrale wordt een plek waar burgerinitiatiefgroepen elkaar kunnen vinden om kennis en ervaring uit te wisselen. Daarnaast wordt het gebruikt om vragen en aandachtspunten te verzamelen. Zo ontstaat een beeld van waar de schoen wringt en waar dus de kans ligt om samen échte inspraak in gemeentelijk beleid voor elkaar te krijgen.
Het gaat niet alleen om de fysieke omgeving: ook verbeteringen op sociaal en cultureel vlak zijn belangrijk. Of het nu kleine, buurtgebonden, initiatieven zijn of grote en ingewikkelde projecten.

Het streven is om op www.burgerkrachtcentrale.nl een overzicht te bieden van organisaties en burgerinitiatiefgroepen, samen met de bij hen aanwezige expertise. Zo kunnen zij elkaar vinden wanneer men op zoek is naar kennis over of ervaring met een bepaald onderwerp.
Hoe het platform er precies uit komt te zien, hangt af van de wensen en behoeften van de deelnemers. Wilt u meedoen op dit platform of wilt u meer weten? Kijk op http://www.burgerkrachtcentrale.nl of stuur een mail naar info@burgerkrachtcentrale.nl

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter