Nieuws
Opgaven voor herstelbeleid na corona

B&W zien zes opgaven bij het herstelbeleid voor na de coronapandemie: stimuleren bestaanszekerheid ondernemers en flexwerkers; herstel perspectief voor de jeugd; terugdringen van eenzaamheid; zorgen dat kansongelijkheid niet toeneemt; behoud vitale winkelgebieden; aanpassen van de openbare ruimte.

Eind oktober willen B&W beslissen hoe de eerder voor het herstelbeleid uitgetrokken tien miljoen euro voor de komende vier jaar, wordt besteed. Daarbij zal gewerkt worden met scenario’s afhankelijk van het afschaffen dan wel behouden van coronamaatregelen of een nieuwe lockdown.

Uit onderzoek is gebleken dat de economische effecten van de coronapandemie in de gemeente gunstiger zijn dan gedacht. Het aantal inwoners in ww en bijstand is gedaald, er kwamen niet meer faillissementen voor. Het aantal vacatures is gestegen.

Wel is gebleken dat met name de jeugd is getroffen door eenzaamheid en een achteruitgang in welzijn. De jeugd is op achterstand gezet. De vraag naar jeugdhulp is toegenomen zowel bij nieuwe gevallen als bestaande (meer hulp nodig).

Het aantal meldingen bij het meldpunt bezorgd – melden van psychische problemen – is verdubbeld en lag eind juni al op het niveau van heel 2020.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter