Mening
U zegt het maar: ‘Ik zou dus graag een referendum zien’

Geachte fractie GBLV, ik heb kennis genomen van uw drie moties/vragen uit 2019 aan wethouder(s) aangaande de bomenkap en eventuele herplant in onze gemeente. Deze stukken dateren uit 2019 en de ingediende moties noch de tegenargumenten van bewoners om niet tot kap over te gaan, onder meer bij de Vlietlanden, zijn totaal genegeerd door B en W met als hoofdrolspeler Nadine Stemerdink. Deze zelfde mevrouw Stemerdink is inmiddels gepromoveerd tot burgemeester van de gemeente Voorschoten, wat mij een raadsel is gezien haar wanbeleid in deze gemeente maar dit geheel terzijde.

Welnu, het is inmiddels 2021 en nog steeds heeft men de mond vol over klimaatdoelstellingen, beperken van de CO2-uitstoot, biodiversiteit, klimaatneutraliteit et cetera. Echter zowel de landelijke als de gemeentepolitiek doen hier niets aan. Aan de ene kant wordt Koninklijke Shell onder druk gezet en aan de andere kant wordt Tata Steel de hand boven het hoofd gehouden en krijgt de KLM miljarden subsidie.

Het geleuter over het afkoppelen van gas daar waar de rest van de wereld op gas over gaat …. Precies een paard achter de wagen spannen. De enigen die baat bij dit alles hebben zijn de Eneco’s, de Vattenfalls, Tata Steels en andere multinationals van deze wereld die door dit zogenaamde omvormen vele miljarden zullen gaan verdienen. Immers het klimaat is hét verdienmodel van deze eeuw.

De Ed Nijpelsjes en Timmermansjes en noem die andere profiteurs maar op lachen hun geslachtsdeel uit den welbekende broek. Je hoeft geen bioloog of wetenschapper te zijn om te zien dat het slecht gaat met het klimaat. Onlangs de overstromingen in België, Duitsland en Limburg. De orkaan in en om New York waar de metro onder water stond en vele wegen ruim een meter onder water stonden. Manhattan wordt de komende jaren met 10 meter verhoogd om het water weg te houden en ga zo maar door.

En wat doet Nederland? Wij gaan omvormen van gas naar elektra, een dure niet werkende warmtepomp in huis plaatsen, de gehele auto industrie omvormen naar elektrisch, Nederland volgooien met windmolens. Zal dat goed zijn voor klimaat en milieu?

Maar goed, ik wil het nu even bij de gemeente Leidschendam Voorburg houden. Inmiddels hebben burgemeester en wethouders onder leiding van wethouder Floor Kist van Groen Links, weer besloten om, ondanks de klimaatdoelstellingen, gewoon verder te gaan met het volgende project om bomen te kappen en nu onder meer in de wijk Essesteijn en langs de Noordsingel. Dit zijn mooie grote bomen die wellicht al 40 jaren of langer ervoor zorgen dat we droge voeten hebben en toch nog wat zuurstof in de gemeente krijgen.

Onze gemeente is omsloten door diverse rijkswegen vanaf Rijswijk tot aan Voorschoten en alles wat dwars door de gemeente ‘sluipt’. De onderbouwing van de gemeente om de bomen te kappen is vaak dat de bomen ‘ziek’ zijn of men is bezig met de herinrichting van het een en ander. Deze herinrichting is een ordinaire betiteling van bomen kappen, woningen bouwen, al dan niet goede infrastructuur (asfalt en nog meer beton) aan te leggen en wellicht wat mooie windmolens ‘planten’ om het af te maken.

Hoezo klimaat, hoezo milieu, hoezo fijne leefomgeving of leefbaarheid? Onze burgemeester en wethouders zijn bezig om van wat ooit één van de groenste gemeentes van Nederland was in rap tempo de meest beton-, asfaltrijke en fijnstofvolle gemeente te maken. Laten wij dit als burgers toe?

Ik heb bezwaar willen maken tegen deze bomenkap. Echter je komt in een wirwar van procedures en regels waarbij de moed je in de schoenen zakt. Je hoeft geen bioloog of wetenschapper te zijn om te zien dat het slecht gaat met het klimaat en met deze gemeente.

We zijn als burgers van onze gemeente toch niet achterlijk. Er worden al jaren ontzettend veel bomen gekapt en bijna niets terug geplant. Men kapt een boom van 40 jaar oud van 25 meter hoog en een stam met een omtrek van 2 meter en plant óf helemaal niets bij óf een boompje dat niet groter wordt dan 3 meter en een stam van 30 centimeter. We kunnen allemaal rekenen toch?

Kan er geen referendum worden uitgeschreven door de gemeente Leidschendam Voorburg aangaande dit beleid. Mijns inziens is er geen beleid noch visie binnen onze gemeente hieromtrent. Floor Kist (GroenLinks) heeft dit alles in zijn pakket. Ja van de partij GroenLinks. U leest het goed. Snapt u het nog?

Maar genoeg gemopperd. Concreet, zou ik dus graag een referendum zien voordat de bomen aan de Noordsingel, Essesteijn en wie weet waar nog meer in onze gemeente worden gekapt.

Vraag: Hoe kan een referendum worden ingesteld, aangevraagd, wie is hiervoor de aangewezen persoon, wie kan hiervoor zorg dragen? En als wellicht een vervolg dat mocht de gemeente dan nog niet overstag gaan om een referendum hieromtrent te gaan houden of zich niet aan de uitslag te conformeren er dan juridische stappen genomen gaan worden? Er zal toch wel iemand zijn die er heil in ziet om de gemeente Leidschendam-Voorburg c.q. de Nederlandse Staat voor het gerecht te slapen aangaande dit onderwerp wegens het ontbreken van enig beleid noch visie.

J.R. Hendriks
Voorburg

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter