Nieuws
Haagse plannen voor 2022

Uit de begroting 2022-2025 die B&W van Den Haag hebben geopenbaard blijken een groot aantal beleidsvoornemens voor 2022 die ook Leidschendam-Voorburg aangaan. Het betreft met name de Binckhorst. Een overzicht:

– Opening kindcentrum Junopark (Jupiterkade en omgeving, Binckhorst),

– Aansluiting bedrijven en woningen op warmtenet Binckhorst,

– Werken aan vrij liggende baan voor openbaar vervoer Binckhorstlaan tussen Mercuriusweg en Zonweg,

– Opwaardering bushaltes Binckhorst met zitplekken en plekken om de fiets neer te zetten,

– Uitwerken hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Binckhorst,

– Aanleg fietspad Maanweg,

– Start juridisch traject voor extra woningbouw Binckhorst,

– Opening kinderdagverblijf in kasteel Binckhorst,

– Start bouw politiebureau Wegastraat 44 Binckhorst,

– Vestiging tijdelijke school Wegastraat Binckhorst,

– Plaatsbepaling geothemiecentrale Binckhorst,

– Start bouw One Milky Way, hoek Melkwegstraat/Saturnusstraat Binckhorst. Hoogbouw 70 meter,

– Start bouw De Nieuwe Hallen, Melkwegstraat Binckhorst. Hoogbouw 70 meter,

– Uitwerken stedelijke hoofdstructuur Binckhorst en CID (driehoek stations HS, CS, Laan van NOI) inclusief ligging centrumring,

– Locatieplan mobiliteits-knooppunt (hub) Binckhorst,

– Experimenten met smart mobility (slimme vervoersvormen),

– Opstellen warmteplan gebied rond station Laan van Nieuw Oost Indië,

– Schetsontwerp aanpassing tramlijn 6 tussen station Mariahoeve en Mgr. van Steelaan.

Voor de Vlietzone/Vlietzoom (oostkant Vliet) worden geen concrete plannen genoemd. Ook voor de gebieden rond de stations Laan van NOI en Mariahoeve worden geen projecten genoemd.