Nieuws
Afspraken over leerlingen in de bouw

Meer jongeren voor een baan in de bouw warm maken, en werkloze vakmensen aan een baan in de bouw helpen; dat is de inzet van het Convenant leerlingbouwplaatsen dat wethouder Floor Kist met  Bouwend Nederland, de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, het Corbulo College, Stichting Haagbouw, Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Zuid-Holland en de Schildersvakschool heeft getekend.

Het Convenant zet in op stageplaatsen en leerlingbouwplaatsen, alsmede het promoten van de bouw in het onderwijs. Afgesproken is dat bij minimaal 70 procent van de aanbestedingen voor onderhoud, renovatie of nieuwbouw, het Convenant wordt toegepast. Het Convenant is een vervolg op eind 2017 tussen alle betrokken partijen gemaakte afspraken en loopt tot 1 januari 2025.

Wat het vorige Convenant concreet heeft opgeleverd is onbekend. In de nieuwe set afspraken staat ook geen getalsmatige doelstelling. Wel is afgesproken dat de betrokken partijen elk half jaar de koppen bij elkaar steken om  te bespreken hoe het gaat.

Met het Convenant moeten de kansen op werk in de bouw vergroot worden. Tegelijk kan er zo iets gedaan worden aan het tekort aan vakmensen zoals timmermannen, metselaars, schilders en mensen voor innovatie in techniek en design aan. Op een leerlingbouwplaats leveren leerlingen in opleiding onder deskundige leiding een volwaardige bijdrage aan de totstandkoming van een bouwwerk. Zij ontvangen een cao-loon voor hun werk. (foto Barbara Koppe)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter