De politie had in 2020 onvoldoende ‘verbinding’ met Leidschendam-Noord; de wijken Prinsenhof, Amstel en De Heuvel. Dat heeft politiechef Ronald de Haas gemeenteraadsleden laten weten in een bijeenkomst over de problemen in die wijken. In 2020 werd Leidschendam-Noord getroffen door grootschalige onlusten – vooral veroorzaakt door jongeren die zich niet aan coronamaatregelen hielden – en een groot aantal autobranden.

De Haas begon op 16 maart 2020 in Leidschendam-Voorburg. Volgens hem was de politie toen niet altijd in staat om in te spelen op de vraagstukken die in de samenleving spelen. Door een nieuwe structuur aan te brengen is er nu wel ‘real time’ zicht op de problemen in de wijken en de zaken die met voorrang door de politie moeten worden opgepakt.

Elke wijk heeft nu een eigen wijkagent. In Leidschendam-Noord zijn dat er zeven. De rest van het korps in Leidschendam-Voorburg wordt ook gekoppeld aan wijken zodat er bij een 24-uurs bezetting altijd iemand verantwoordelijk is. De Haas erkende tegelijk dat ook zijn korps kampt met ‘forse tekorten’ aan personeel.

In relatie tot Leidschendam-Noord sprak De Haas over jongeren die op straat opgroeien en een straatcultuur vormen. Een deel van het gebied is bovendien sociaaleconomisch zwak hetgeen een voedingsbodem kan zijn voor ondermijnende activiteiten. ,,En dat zien wij ook’’, aldus De Haas.

Er zijn volgens hem in dit deel van de gemeente ‘veel’ jongen die lachgas gebruiken en voor overlast zorgen. Daarnaast zijn er inwoners die hun bankrekening als ‘geldezel’ laten gebruiken of kelderboxen dan wel kamers afstaan voor hennepteelt of drugsopslag. Inwoners van Leidschendam-Noord zijn nauwelijks bereid misstanden aan te geven, overlast uitgezonderd.

Wat andere vormen van criminaliteit betreft neemt Leidschendam-Noord geen andere positie is dan andere wijken. De Haas sprak echter wel over huishoudelijk geweld en stalking van ex-partners alsmede ander leed dat achter de voordeur plaats vindt.

De politiechef noemde een stevige aanpak van criminaliteit en overlast onmisbaar om het vertrouwen in de overheid in Leidschendam-Noord te herstellen. Er zal repressief en preventief opgetreden moeten worden. Voor de jeugd is een thematische aanpak nodig op grond van een nieuwe gebiedsscan. Daarbij moet voorkomen worden dat ‘nieuwe’ jongeren ook in de straatcultuur belanden. (foto politie)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter