Nieuws
Geen actie gemeente inzake Voorburgse kerkklok

De gemeente zal niet ingrijpen bij het conflict tussen het bestuur van de Sint Martinuskerk, Oosteinde Voorburg, en de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) over het geluid van de kerkklok. Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester Jules Bijl op vragen van de CDA-gemeenteraadsleden Jan Hendriks en Stijn Strous.

‘Het college van B&W ziet in dit stadium geen rol voor zichzelf weggelegd als mediator. Het college is als bevoegd bestuursorgaan betrokken in dit dossier en is genoodzaakt de wet te handhaven. Het kerkbestuur heeft bovendien een bezwaarschrift ingediend tegen de last onder dwangsom. In dat kader zal een heroverweging op het besluit plaatsvinden, op basis van het advies van de bezwarencommissie’, aldus Bijl.

Zoals bekend moest het kerkbestuur het geluid van de klok dempen na een klacht van een nieuwkomer in de buurt en metingen van de ODH. Daarbij werd het kerkbestuur een dwangsom van 1000 euro per dag opgelegd met een maximum van 5000 euro. De actie van ODH leidde tot grote woede bij andere omwonenden.

‘Het college heeft er kennis van genomen dat er handhavend is opgetreden. Eveneens begrijpt het college dat dit onder veel inwoners wordt betreurd en als een verlies wordt beschouwd. Het toezicht op de naleving van milieuregelgeving is bij de Omgevingsdienst Haaglanden belegd. Het college is er mee bekend dat het kerkbestuur een last onder dwangsom heeft opgelegd gekregen. Gezien de geldende regelgeving is dit onvermijdelijk. Bij het luiden van de klokken bij wijze van tijdaanduiding, moet het kerkbestuur het geluidsniveau van de kerkklokken aanpassen in die zin dat het geluidsniveau voldoet aan het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’, stelt Bijl.

‘In gevallen waarin de klokken luiden ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en bij lijkplechtigheden hoeft het geluidniveau niet aangepast te worden’.

‘Het college begrijpt dat buurtbewoners gehecht zijn aan het geluid van de kerkklokken. Het geluidniveau dat de kerkklokken produceren bij tijdsaanduiding is echter ook aan regels gebonden. De kerkklokken worden niet tot zwijgen gebracht, doch dienen bij het luiden bij wijze van de tijdsaanduiding te voldoen aan wettelijke geluidsnormen. Het college vindt daarbij dat iedereen er recht op heeft dat de (landelijk) vastgestelde geluidnormen worden nageleefd. Het maakt daarbij niet uit wanneer iemand zich ergens vestigt’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter