Nieuws
Nader onderzoek extra verkeer Overgoo

Er wordt nader onderzoek gedaan naar het effect van de bouw van 700 woningen op bedrijfsterrein Overgoo, op de doorstroming van verkeer op omliggende wegen en de verkeersafwikkeling op kruispunten. Dat hebben deelnemers aan een informatieavond over de bouwplannen te horen gekregen.

Op Overgoo, aan de Noordelijke Verbindingsweg (A4/N14-Vlietweg), komt een parkeergarage met 450 plaatsen. Die garage, uitsluitend bedoeld voor bewoners van het gebied, krijgt een in- en uitgang aan de Verbindingsweg. Dat betekent dat automobilisten die naar de A4/N14 willen moeten keren op de T-kruising met de Vlietweg.

Gemeente en ontwikkelaar rekenen bij 700 woningen met 1000 extra auto’s. De 550 die niet in de garage kunnen, moeten bij de woningen zelf geparkeerd worden. Daar komen dan nog auto’s van bezoekers en werknemers van kantoren en bedrijven bij.

Middels deelauto’s, snelfietspaden en een nieuwe halte Overgoo voor tram 19 wil de gemeente proberen het autobezit in Overgoo te verlagen. Er komt geen nieuwe wegverbinding tussen Overgoo en omliggende wijken. Ontstaat daar toch parkeeroverlast dan wordt die met maatregelen zoals een blauwe zone tegen gegaan.

Bij de nieuwe parkeergarage worden maatregelen genomen om te voorkomen dat niet-bewoners van Overgoo die gaan gebruiken. Welke wordt nog nader bekeken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter