Nieuws
Gevelsier (9)

Vlietnieuws brengt een nieuwe serie: Gevelsier. Foto’s van versieringen die mensen op de gevel van hun pand hebben aangebracht, inclusief benamingen en bouwdata. De start is in Voorburg-West, het einde in Stompwijk. De serie wil u tevens aanzetten eens wat vaker naar gevelkunst te kijken.

We zijn nog steeds in Voorburg-West onderweg, een wijk met de nodige huizen van voor 1900. Aan de beurt is nu het gebied tussen Fonteynenburghlaan, Vliet, Stationsplein en Prinses Mariannelaan. Dit maal de nodige gevelvormen uit het einde van de 19e eeuw. Keurig symmetrisch opgebouwd en tot vandaag de dag in stand gebleven. En gehouden.